Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

För Projekt Fredrikas skolprojekt ville vi pryda varje artikel med minst en bild. Vi använde bilder från Wikimedia Commons dit vi även laddade upp tiotals nya bilder från finna.fi och helsingforsbilder.fi

Vårt fokus var på Wikipedia, men vi märkte att bristen på ordning i Commons gjorde arbetet kring bilder jobbigt. Det gällde att vara kreativ i sökningar och testa sig fram med historiska och nutida namn eller gatuadresser på skolorna. En del bilder var svåra att identifiera och dåligt kategoriserade. 

Observationer från städarbetet

Med en systematisk överblick satt vi ordning och reda på bilderna i Commons och skapade Swedish schools in Helsinki. Men inte var det uppenbart från början hur vi skulle göra. Här följer observationer från städarbetet. 

 1. Commons kategorier är på engelska. Till skillnad från Wikipedia är Commons kategorier på engelska förutom i fall av namn. 
 2. En bild kan höra till flera kategorier, t.ex. enligt tema och ort: “Schools in Helsinki”, egenskap av bilden: “Black and white photographs of school buildings” eller årtal: “1900 in Helsinki”. 
 3. Kategorier kan ha underkategorier. Bilderna i “Schools in Stockholm” är långt strukturerad enligt stadsdelar och har bara 8 bilder okategoriserade i “roten”. Helsingfors däremot har över 300 bilder i roten och några udda underkategorier. 
 4. För vårt fokusområde skapade vi kategorin “Swedish schools in Helsinki” med en underkategori för varje skola som har bild i Commons, totalt 34 stycken. 

Category:Swedish schools in Helsinki med 34 existerande och före detta skolor. 

 1. Namnet på kategorin blev den kortaste möjliga officiella namnet på skolan, till exempel “Nya svenska samskolan”. Vi övervägde lägga till “i Helsingfors” och smeknamn “Lönkan” i kategorinamnet, men valde oss att hålla namnet så kort som möjligt.
 2. För att öka sannolikheten att man hittar en skola ifall man söker på dess smeknamn, så skapade vi omdirigeringar för kategorierna Norsen, Broban, och Lönkan. Lärkan existerar från tidigare som ett kvarter i Helsingfors. 
 3. Kategorier kan preciseras noggrannare med beskrivningar - vi skrev på svenska, finska och engelska för de mest prominenta skolorna med internationellt intresse (Broban, Norsen, Lönkan, Lärkan). 

Category:Nya svenska samskolan med löptext-beskrivning på tre språk samt Wikidatabaserad infobox till höger.

 1. Det kändes onödigt att lägga in en lång beskrivning för precis alla 30+ skolor vi skapat då det finns ett lättare sätt att definiera exakt vilken skola kategorin är menad för: Commons-kategorisidan kan länkas till från skolans Wikidataobjekt med egenskapen P373. Då får Commons-kategorin och Wikipedia artiklarna länkar till varandra. Commons-kategorin får dessutom en snygg infobox med data från Wikidata genom att lägga till mallen {{Wikidata Infobox}}. Detta gör det explicit klart vilken skola Commons-kategorin representerar.
 2. En ifylld Commons-kategori (P373) i Wikidata betyder också att varje språkvariant av Wikipedia artikeln får en länk i vänstra spalten tillbaka till Commons-kategorin. Se Nya svenska samskolan på svenska, finska och engelska
 3. När vi gick igenom bilderna i roten av “Schools in Helsinki” hittade vi även kategorilösa bilder på svenska skolor utanför våra utvalda läroverk och folksskolor vi skapat Wikipedia artikel för. Vi hittade Annegatans folkskola som var namngiven “ruotsalainen kansakoulu” samt ett par nutida svenska grundskolor som har artikel på finska men inte svenska Wikipedia. Dessa fick förstås egna Commons kategorier. 

Bilden på Annegatans folkskola på Commons hette tidigare “ruotsalainen kansakoulu” på Commons innan vi föreslog namnändring. Kanske skolan vore värd en Wikipedia artikel?  Byggnaden är ritad av Gustaf Nyström, se källa.

 1. I början skapade vi av misstag ett par onödiga kategorier med fel namn - vi lärde oss att man inte ska använda mallen {{delete}} för att föreslå radering av triviala saker, utan {{speedydelete}} samt {{badname}}. 

Så gick det till att städa upp bland svenska skolor i Helsingfors på Commons. Den självklara strukturen ger förhoppningsvis lättnad och lycka för framtida nyfikna av svenska skolor i Helsingfors.

Och sen då?

Har du tagit bilder relaterade till svenska skolor i Helsingfors? Ladda upp dom på Wikimedia Commons och kategorisera den med en av de färdiga skol-kategorierna i Swedish schools in Helsinki!

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.