Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Vår satsning på Helsingfors försvunna skolor tog fart ordentligt i och med Hufvudstadsbladets artikel Vad vet du om Revan, Bullan och Zillen? Nu får Helsingfors försvunna skolor mer synlighet. Vi blev överväldigade och överlyckliga över all respons! I den här bloggtexten berättar vi mer om hur arbetet fortsatt.

Våra skolor är en otroligt viktig del av vårt kulturarv. Genom åren har många skolor grundats, utbildat generationer av svenskspråkiga finländare och satt sin prägel på samhället, för att sedan sammanslås eller läggas ner.

En del av dessa skolor fanns redan väldokumenterade till exempel på Wikipedia, men inte alla. Eftersom skolorna är en så avgörande del av vårt samhälle är dessa historiska skolor något som länge har intresserat Projekt Fredrika. Helsingfors har en särdeles brokig skolhistoria och bjöd därför på en perfekt sandlåda för oss.

Fysiklektion i Läroverket för gossar och flickor (Broban) år 1927. Skolan var den första i Finland som riktade sig till både gossar och flickor.

Vi skrev om utgångsläget för skolorna i Helsingfors i bloggtexten Startskott för svenska skolor i Helsingfors. Den första veckans arbete redogjorde vi för i bloggtexten Nya artiklar och spännande gamla bilder – så här har vi jobbat med Helsingfors skolor.

Hbl gav luft under vingarna

Men det var bara början! Efter Hufvudstadsbladets artikel den 29 mars, där vi bad om hjälp med projektet, fick vi till vår stora glädje en massa hjälp. Ett trettiotal personer kontaktade oss, främst per mejl. Vi förväntade oss att skolorna skulle väcka engagemang, men överraskades av hur mycket respons vi fick.

Vi fick mejl och kommentarer om över 15 olika skolor. En del hade vi redan på radarn, men andra skulle vi ha missat utan Hbl-läsarnas respons. Vi har fått tips om källor, matriklar och sakfel i artiklar, samt fått ta del av många härliga skolminnen. En betydlig del av korrespondensen ledde till vidare mejlutväxling och diskussioner.

All den positiva responsen gav oss fått råg i ryggen och i skrivande stund har vi skrivit ett tjugotal antal artiklar om skolor som tidigare saknades på svenska på Wikipedia.

Grundlistan på svenska skolor i Helsingfors innan 1977 har blivit mycket bättre och mer heltäckande. En sådan överblicksgivande lista fanns inte sedan tidigare, men nu finns den som öppen data. 

Listan på svenska skolor finns nu tillgänglig och slipas vidare i Wikipedia-artikeln Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors, samt i navrutan Svenska lärdomsskolor i Helsingfors innan 1977 samt genom sökning i Wikidata

Vad har vi lärt oss?

Utöver all den intressanta kunskap vi fått om Helsingfors historiska skolor, har vi också lärt oss otroligt mycket om både Wikipedia-arbete och om att väcka engagemang.

Vi tror att det finns flera orsaker till att vi fick så mycket respons av Hbl-läsarna. Dels var artikeln välskriven och lyfte fram vårt arbete på ett bra sätt. Dels var uppropet mycket konkret - berätta om skola x - vilket gjorde det enkelt för tidigare elever att hörsamma vårt rop på hjälp. Dessutom visade sig skolor vara något som väckte intresse, åtminstone bland helsingforsare.

Vi har samtidigt också lärt oss mycket om Wikipedia-arbete. Det blev mycket tydligt i och med arbetet med skolorna hur avgörande tillgången på källor är. En källa som vi inte hade klarat oss utan var Helsingfors skolregister som vi fick tips om på Twitter.

Då det gällde privata skolor hade vi otroligt stor nytta av yksityiskoulut.fi där Jari Salminen och Yksityiskoulujen Liitto har samlat de finländska privatskolornas matriklar på ett otroligt överskådligt sätt.

Riktigt hur värdefull denna källa var för officiella uppgifter insåg vi kanske först då vi skulle skriva om Arken (Svenska flickskolan i Helsingfors) och Revan (Svenska lyceum i Helsingfors. Dessa skolor var statliga, och fanns inte lika väldokumenterade som de privata. Ett ytterliga problembarn gällande källor var Bullan (Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors), som också var en statlig skola. Där hade vi ändå turen att skolan redan hade en grundartikel på finska Wikipedia.

Arken visade sig vara den krångligaste skolan att skriva om, p.g.a. brist på källor. Men bild bjöd Helsingfors stadsmuseum på.

Vi har nu skrivit artiklar om alla de skolor vi har fått tips om, men arbetet slutar naturligtvis inte här. Många artiklar kan ännu bli mer omfattande och kompletteras med info från fler källor. Vi hoppas att kanske just du vill skriva lite mer om någon av de gamla skolorna :)

Dessa artiklar har vi jobbat med

Samt artikeln Läroverk, och Folkskola.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (ProjektsidanProject pageProjektisivutProjektseitePage du projetстраница проекта)_ eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.