Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Denna vecka tittar Projekt Fredrika på svenska skolor i Helsingfors. Detta är en uppföljare till vårt tema Helsingfors, det svenska ansiktet utåt samt Utbildning på svenska i Finland.

Vad har svenska skolor att göra med Helsingfors ansikte utåt? Många skolor har synliga ståtliga byggnader och har utbildat betydande finlandssvenskar. Namnet på en alumn eller historian bakom en adress kan vara nyckeln till att hitta och förstå det svenska i Finland.

Alumner

Vilken skola i Helsingfors gick marskalk Mannerheim? Programmeraren Linus Torvalds, eller Michael Widenius? Ishockeyspelaren Anton Lundell? Svaret är Bööks, Norsen, Lönkan och Brändö. Dessa personer och många fler har vi fyllt på i flera av skolornas artiklars alumnlistor.

Svenska normallyceum eller Norsen år 1890, fotograf Daniel Nyblin.

Skolbyggnader

Vad fanns i den ståtliga byggnaden på Bulevarden 18? Jo, den enda skolan på engelska Wikipedia: före detta Bullan, Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors (1844-1974). Kanske artikeln finns på engelska för att dess skolbyggnad nuförtiden inhyser European School in Helsinki. Vi lade till alumner i både den engelska och den svenska artikeln och satte Wikidata-objekten att peka på varandra (Q20083717 och Q26254586).

Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors på Bulevarden 18 år 1892.

Översikt och struktur

Det är inte precis lätt att snabbt förstå helheten av utbildning och skolor på Wikipedia. Förbryllande smeknamn som Lönkan, Lärkan, Laguska, och Lyceum det ena och andra - samt icke beskrivande begrepp som läroverk, folkskola, samskola, lyceum, dubbellyceum, normalskola och privatskola lämnar många öppna frågor.

I egenskap av en person född på 80-talet som själv gått i en “yhteiskoulu” trodde jag länge att samskola syftade på att skolan i fråga inhyste högstadium och gymnasium - inte att det är för pojkar och flickor.

Fysiklektion i Läroverket för gossar och flickor (Broban) år 1927. Skolan var den första i Finland som riktade sig till både gossar och flickor.

Under detta projekt lärde jag mig att 70-talet verkar ha varit turbulent med avvecklandet av pojk- och flickskolor, samt en omfattande övergång till grundskolsystemet 1977 då skolor kommunaliserades, splittrades och sammanslogs till lågstadium, högstadium och gymnasium.

Vi tog ett första steg för att göra det hela mera överskådligt på Wikipedia genom att skapa navigationsrutan “Svenska lärdomsskolor i Helsingfors fram till 1977” som nu finns med i de åtta artiklarna som finns hittills - de blåa länkarna.

Skärmdump 19.3.2021 av navrutan Svenska lärdomsskolor i Helsingfors fram till 1977 från Bullans sida

Navrutan är knappast komplett och färdig. Hade Östra svenska läroverket något smeknamn? Vi välkomnar förbättringar!

Svenska Lyceum, eller “Revan”, år 1961. Skolbyggnaden på Elisabethsgatan 13 ritades av Theodor Decker och stod klar 1901.

Namnen, årtalen och länkarna representerar hur vi hittills tolkat Wikipedia, skolhistoria.fi samt uppslagsverket.fi. Vi valde att använda smeknamn eftersom det gör listan lättläst och ger lite flexibilitet för instanser som bytt namn flera gånger under sin historia.

Följande steg

Vill du hjälpa? Följande saker kunde vara smarta att göra till följande

  1. Lägg till kända alumner matriklar eller andra källor
  2. Skapa artiklar för Revan, Broban, Laguska, med mera. Vi skapade en för Zillen med hjälp av skolhistoria.fi och bild från finna.fi.
  3. Förbättra de existerande skolartiklarnas historia
  4. Översätt artiklar till engelska och andra språk
  5. Skapa en egen navruta för “Svenska gymnasier i Helsingfors efter 1977” indelad i “Existerande” och “Före detta” (relevanskriterierna föredrar gymnasier)
  6. Lista de historiska skolorna i artikeln Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors.
  7. Skapa en grafisk överblick med tidslinje över skolornas historia i Helsingfors

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.