Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Fredagen den 23.10.2020 var inte den trettonde! Tvärtom var det en lyckosam dag för Projekt Fredrika:

Stiftelsen Tre Smeder hade glädjen att meddela att vi beviljats ett understöd om 50.000 euro “för att under devisen Helsingfors, det svenska Finlands ansikte utåt skapa synlighet för det svenska Helsingfors och Finland på Wikipedia och Wikidata, inför en icke-svenskspråkig publik, år 2021”.

Detta är goda nyheter, för Fredrika och för det svenska Finland.

Vad vi vill åstadkomma

Vi ska i första hand satsa på icke-svenska Wikipedia och Wikidata.

Vi ska se till att H:fors framstår som den tvåspråkiga stad den är, och den majoritetssvenskspråkiga stad den varit.

Svenska Teatern

Tack, Tre Smeder!

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Stiftelsen Tre Smeder, för deras insiktsfulla och omfattande finansiella stöd. Tre Smeder var faktiskt i tiden Fredrikas första finansiär – med deras grundplåt om 10.000 € fick vi igång vår verksamhet 2017.

Under de tre år som gått sedan dess har vi fått medel från andra fonder och stiftelser. Först av Sparbanksstiftelsen i Nagu, med vars två understöd vi dels kunnat förbättra Nagus närvaro på Wikipedia, dels utge Uppslagsverket Nagu. Sedan av De Tre Stora, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner

Medlen har vi använt för projektarbete i olika snuttar (programmering, webbsidor, redaktionellt innehåll, fotografering, ljudfiler speciellt i fallet Nagu), och för fast anställning av först en person (Lina Winqvist Normoyle från sommaren 2019), sedan ytterligare en person (Robert Silén från sommaren 2020). De fast anställdas arbete syns i våra bloggar, på sociala medier, och framför allt i högre kvalitet och kvantitet då det gäller öppen data om det svenska Finland.

Och utan Tre Smeders medel hade det sett knapert ut redan alldeles i början av 2021. Nu har vi säkrat medel för att de fast anställda ska kunna fortsätta en god bit in på 2021.

Ändamålet: Synlighet utanför ankdammen

Projektet handlar om att tydliggöra det svenska Finland för en utrikisk eller nyinflyttad publik, med Helsingfors som det primära ansiktet utåt.

Vi har alltid talat om vikten av bra information “på svenska och andra språk”, och nu har turen kommit till de andra språken.

Vi har redan övat, på två sätt. 

Dels har läsare av Uppslagsverket Nagu fått ta del av Nagu-relaterade uppslagsord på finska, engelska, tyska, franska och estniska, och läsa enskilda ströartiklar på norska, nordsamiska, holländska och arabiska. Dessa artiklar har inte kommit till helt av sig själva, utan huvudsakligen hört till uppdraget vi fick av Sparbanksstiftelsen i Nagu.

Dels har vi redigerat Wikipedia-artiklar på över 40 språk, med djupdykningar speciellt på finska, engelska, tyska och franska. Detta både för att lära oss hur de olika Wikipedia-gemenskaperna fungerar, och för att bygga upp ett nätverk av modersmålstalare med intresse för det svenska Finland. 

Konkreta planer

Inom ramen för detta projekt riktar vi blicken på alla Wikipedia-artiklar som hör till kategorin Helsingfors, på alla språk. Förstås ger vi mest uppmärksamhet åt de sidor som är flitigt lästa enligt Wikipedias läsarstatistik, och/eller anses vara viktiga av sakkunniga. 

Vi ska givetvis se till att Helsingfors-kategorierna är logiska och städade, även på svenska; rörande artiklarnas innehåll är läget i och för sig inte så dåligt.

Vi ska införa infoboxar och navigationsrutor där det är tillämpligt, på svenska. Då klarnar tanken, då det gäller de utrikiska språken.

Vi ska i bild på Wikimedia Commons föra fram det svenska Helsingfors.

Vi ska på Wikidata se till att de svenska namnen på byggnader och gator etc. anges som parallella namn på engelska, tyska, franska, ryska etc. - För betydelsen av Wikidata, se Svenska Yle-artikeln Vem ligger bakom den världsbild som du googlar fram? Därför bör du bry dig om Wikidata 

Vi ska se till att på Wikimedia förekommande utrikiska kartor också har namn på byggnader och gator på svenska.

Vi ska ge vissa särskilda artiklar särskild betydelse, typ Sveaborg, och använda akademisk kunskap då vi funderar ut namnbruket. “Heter Sveaborg något på engelska?”.

Stockmann

Vi behöver hjälp

Det är Fredrika som fått medlen, och Fredrika som ska förverkliga de konkreta planerna. Men vi behöver hjälp av sakkunniga på olika områden. 

Vi behöver hjälp med goda källor

För Wikipedia är källor a och o. Man fabulerar inte fritt på Wikipedia, utan måste ange källor för uppgifter, också om det enbart skulle gälla språkvarianter av namn. Lite vem som helst kan hjälpa oss genom att påtala gedigna verk med god överblick över Helsingfors, dess historia, stadsdelar, byggnader. Endel mer ålderstigna böcker kan vara svårtillgängliga, och då uppskattar vi om vi får låna dem.

En god källa: “Här är Helsingfors”, Ingegerd Lundén Cronström 1964

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vi behöver hjälp av akademiker

Vi söker sakkunniga som kan hjälpa oss i kvistiga frågor om Helsingfors’ historia, stadsdelar och byggnader. Vi behöver en akademisk syn på när man lämpligen använder svenska namn i historiska artiklar på utrikiska språk. Klart, för dagens Helsingfors använder man på icke-nordiska språk oftast beteckningen Helsinki. Men det är mindre klart om artiklarna gäller 1800-talet, då Helsingfors hade svensk majoritet och ryssar, tyskar och fransoser alla talade om Helsingfors. På ryska skrev man Гельсингфорс fram till 1926. I St. Petersburg finns ännu 2020 gatan Гельсингфорсская улица, i Berlin-Friedrichshain Helsingforser Straße. Här finns PR-värde för det svenska Helsingfors.

Fast vi vet redan nu att namnfrågor kan vara tidskrävande att ändra i. Intresserade må läsa hur vi lyckades ändra det historievidriga Finnischer Bahnhof till det korrekta Finnländischer Bahnhof. Okej, den ligger i St. Petersburg och inte i H:fors, men vi kommer säkert att stöta på liknande möjligheter att på ett slående sätt tydliggöra existensen av det svenska Finland. Trovärdigheten blir hög, då insikter framgår i väldigt specifika sammanhang – såsom i passagen där det dagligdags inte längre brukliga ordet “finnländisch” förklaras.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Tre Smeder

Vi behöver hjälp av ambassadörer

Vi söker ambassadörer för det svenska Finland på ett flertal språk, och en mycket hög andel av dem torde bo i Helsingfors. Med “ambassadörer” avser vi i Wikipedia bevandrade personer med annat modersmål än svenska, men med stark anknytning till det svenska Finland.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vi behöver hjälp av landshövdingar

Det tog år att nå dit vi nu nått med Helsingfors och Tre Smeder. År av insikter, arbete och uppbyggande av nätverk. Just nu är våra resurser bundna vid H:fors, men det svenska Finland är större än så. Och vi vill redan nu skapa förutsättningar för att fokusera på Åbo, på Åland, på Vasa, eller på vilken enskild ort som helst. Nagu blev förebilden i det lilla, Helsingfors i det stora.

Eftersom Fredrikas personliga sakkunskap och kontaktnät inte överallt är lika täckande som i Nagu och Helsingfors, vill vi skapa ett nät av “inrikes ambassadörer”, som vi Runeberg till ära valt att kalla landshövdingar. Med er landshövdingars hjälp vill vi kunna göra djupdykningar på andra orter, stora som små. Vi kan börja bums, för arbetet tar mycket kalendertid – då det gäller att bygga upp kontakter till lokala mecenater, sakkunniga, fotografer och eldsjälar.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Det här blir skoj!

Det ska bli riktigt skoj att få fokusera på utåtriktad verksamhet, och få det svenska Finland på världskartan. Vi ser fram emot att berätta vad vi fått till stånd, då projektet rullat på en tid!

Se även:
Det svenska Helsingfors, Forum för Ekonomi och Teknik 3.11.2020
“Helsingfors ska framstå som den tvåspråkiga stad den är och den enspråkigt svenska stad den har varit”, Yle Radio Huvudstadsregionen, 29.10.2020
About language and the Jews of Finland, projektfredrika.fi, 9.11.2020

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.