Om oss

Om oss

Välkommen till Projekt Fredrika!

Vi är en registrerad förening som jobbar för att förbättra tillgången på täckande och korrekt information om det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk.

Vi jobbar både med innehåll och med utveckling av verktyg och system för att underlätta arbetet. Vi välkomnar alla som vill vara med och bidra till projektet.

Projekt Fredrika finansieras i huvudsak av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Vi har också fått bidrag av Stiftelsen Tre Smeder (2017 och 2020) samt Sparbanksstiftelsen i Nagu (2018, 2019).

Projekt Fredrikas mål är att kartlägga och rätta till bristerna i beskrivningen av det svenska Finland på Wikipedia. Det här gör vi genom att:

 • Kartlägga var det finns brister i informationen om det svenska i Finland med hjälp av vårt verktyg Fredrikas lupp.
 • Editera på Wikipedia, på svenska och andra språk.
 • Ta fotografier och samla in bilder och ladda upp dem på Wikimedia Commons.
 • Kartlägga hur det svenska Finland är representerat på Wikidata och Open Street Map (OSM) samt göra förbättringar.
 • Skapa uttalsfiler, t.ex för finlandssvenska ortnamn.
 • Skapa hjälpmaterial för att vägleda personer som vill hjälpa Projekt Fredrika och komma igång på Wikipedia.
 • Samarbeta med t.ex. arkiv, museer eller föreningar som visar intresse för Projekt Fredrika.
 • Arrangera informationstillfällen, skrivstugor och fotosafarin.
 • Systematiskt kartlägga och förbättra kategoriseringen av det svenska Finland på andra språk än svenska.
 • Wikipedia är en av världens tionde mest besökta webbplatser enligt internetföretaget Alexa, som mäter webbplatsers popularitet.
 • Wikipedia drivs av den icke-vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Projektet bygger på wikiprogramvaran Mediawiki, som är uteslutande fri och har öppen källkod.
 • Trovärdigheten på informationen i Wikipedia är i klass med den på Uppslagsverket Finland, Nationalencyklopedin och Encyclopaedia Britannica. Det de klassiska uppslagsverken vinner i exakthet, tar Wikipedia in i aktualitet och omfattning.
 • Ingen annanstans än i Wikipedia finns så omfattande, välstrukturerade och exakta fakta om det svenska Finland som på Wikipedia. Dessutom är Wikipedia tillgängligt för alla, gratis, och anlitas därför frekvent. Därför ser Projekt Fredrika det vara utomordentligt viktigt för det svenska Finland att ytterligare förbättra både kvantiteten och kvaliteten på informationen om det svenska Finland på Wikipedia, på svenska och andra språk.

Vi får med jämna mellanrum frågan om varför vi har valt att kalla projektet just Fredrika. Orsaken är enkel: För det första är namnet Fredrika kort och enkelt att minnas och stava till, såväl på svenska som på andra språk. För det andra är Fredrika Runeberg (född Tengström, 1807 i Jakobstad) en värdig förebild för ett projekt som vårt. Många kanske främst tänker på Fredrika som nationalskaldens fru och skapare av ett fantastiskt bakverk, men hon var betydligt mer än så.

 • Nyfiken och kunskapstörstig: Fredrika lärde sig läsa då hon var 5 år.
 • Språkkunnig: I Salmbergska flickpensionen i Åbo lärde hon sig tyska, franska och engelska.
 • Utförde sin tids Wikipedia-arbete: Fredrika anses vara Finlands första kvinnliga journalist i och med att hon hjälpte sin man med tidningen Helsingfors Morgonblad bland annat genom att översätta och språkanpassa artiklar, skriva egna stycken och ansvara för korrekturläsningen. ”Det finnes någon årgång af Morgonbladet, som jag till större del än Runeberg ombesörjt”, skrev hon. Efter makens död redigerade hon hans efterlämnade skrift er.
 • Fredrika reagerade på skevheter och missförhållanden, framförallt rörande kvinnans roll: Hon anses vara den första kvinnliga författaren som kritiskt analyserat kvinnans ställning i hem och samhälle.
 • Hon skapade texter på svenska, som av andra anpassades till andra språk: Fredrika Runeberg skrev 1843 historieromanen Fru Catharina Boije och hennes döttrar. Romanen översattes till finska och tyska.
 • Hon är bekant för sina samhällsinsatser: Hon grundade 1845 finsk läseförening för att Borgåfruarnas kunskapsnivå skulle höjas.
Email: info (a) projektfredrika.fi