Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Välkommen till Projekt Fredrika!

Projekt Fredrika är en registrerad förening som jobbar för att förbättra tillgången på täckande och korrekt information om det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk.

Vi jobbar både med innehåll och med utveckling av verktyg och system för att underlätta arbetet. Vi välkomnar alla som vill vara med och bidra till projektet.

Projekt Fredrika finansierades 2019-2021 i huvudsak av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Vi har också fått bidrag av Stiftelsen Tre Smeder (2017 och 2020) samt Sparbanksstiftelsen i Nagu (2018, 2019). Läs mera om verksamheten i Årsberättelse 2019 och överblicken Det svenska Finland på Wikipedia 2020.

Sedan 2021 har Projekt Fredrika gått över till en uppdragscentrerad finansieringsmodell, istället för bidrag. Se Fredrika utför uppdrag på Wikipedia.

Projekt Fredrika på nätet

Projekt Fredrika i median

Projekt Fredrikas press-bilder.

Bidragsgivare

Projekt Fredrika tackar sina bidragsgivare.

År Bidragsgivare Bidrag
2017 Tre Smeder (Sparbanksstiftelsen i Helsingfors) 10 000 €
2018 Sparbanksstiftelsen i Nagu 20 000 €
2019 Sparbanksstiftelsen i Nagu 13 500 €
2019 Svenska kulturfonden, Konstsamfundet & Svenska folkskolans vänner 100 000 €
2020 Svenska kulturfonden, Konstsamfundet & Svenska folkskolans vänner 100 000 €
2021 Tre Smeder (Sparbanksstiftelsen i Helsingfors) 50 000 €

Sedan 2021 har Projekt Fredrika gått över till en uppdragscentrerad modell, istället för bidrag.

Begrepp

  • Fredrikas lupp är ett Wikipeda-analysverktyg skapat av Projekt Fredrika. Läs mera vid /fredrikas-lupp/.

  • Voronoi-diagram är ett diagram som Projekt Fredrika använder för att illustrera data om Wikipedia på ett visuellt sätt. Se exempel t.ex. i artikeln om Finlandssvenska tekniker, eller läs om Voronoi diagram på Wikipedia.

  • Wikidata är en fri kunskapsdatabas som beskriver världen. Informationen kan modifieras, presenteras, sökas och återanvändas fullständigt flerspråkigt. Det betyder att data som förs in eller uppdateras på ett språk omedelbart blir tillgängligt på övriga språk. Wikidata är t.ex. lämplig för sifferuppgifter och annan kvantitativ data som inte är löpande text, som geografiska positioner, folkmängd, sportresultat och födelseår. Både människa och maskin kan läsa och bearbeta Wikidata. Vem som helst kan föra in information, också du. Information som förs in i Wikidata bör ha en tillförlitlig källa. Informationen och strukturerna i Wikidata används av Wikipedia, men också av många andra, från globala aktörer med mycket makt som Google och Apple till Yle och Svenska Litteratursällskapet. Om du vill få djupare förståelse för hur Wikidata fungerar rekommenderar vi Kaj Arnös artikel Kaj Arnö: Vem ligger bakom den världsbild som du googlar fram? Därför bör du bry dig om Wikidata (Svenska Yle 03.11.2019)

  • Wikimedia Commons är en databas för fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler. Den startade sin verksamhet 2004, och i början av juni 2019 tillhandahöll Wikimedia Commons drygt 54 miljoner filer. Vem som helst kan ladda upp en fil till Wikimedia Commons, förutsatt att personen själv äger rättigheterna till filen eller har fått lov av den person eller övrig instans som äger rättigheterna.

  • OpenStreetMap är ett ideellt projekt för framtagning av geografisk information. Datan kan sedan användas för att skapa vägkartor, kartor för geocaching, kartor över sevärdheter i en viss ort eller andra ändamål, både ideellt och kommersiellt.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.