Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Projekt Fredrika är en ideell förening, som i en förändrad värld anpassat sitt sätt att arbeta genom att övergå från en modell som bygger på understöd till en modell som bygger på betalda uppdrag. I denna blogginlaga beskriver vi denna nya modell, dels med tanke på eventuella intresserade uppdragsgivare, dels som en del av vår slutrapport inför Konstsamfundet rörande hur vi strukturomvandlat vår verksamhet.  **

Så här ser vår nya modell ut, i all sin enkelhet: För att finansiera sin verksamhet i fortsättningen utför Projekt Fredrika betalda uppdrag på Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata och OpenStreetMap. De betalda uppdragen finansierar de anställdas lön via ett dagsarvode, som täcker inte bara lönen för arbetstiden under själva uppdraget, utan också för den tid då de anställda förbereder eller utför långsiktiga arbetsuppgifter (“Fredrikas allmänna verksamhet”) som tidigare finansierats av de stora fondernas avsevärda bidrag, men nu saknar direkta finansiärer.

Även om också styrelseordföranden och initiativtagaren Kaj Arnö tar betalt för sitt arbete av Fredrikas uppdragsgivare i form av dagsarvoden inom ramen för överenskomna uppdrag, fortsätter han att jobba pro bono (oavlönat) i sin relation till Fredrika. Dessa arvoden går alltså oavkortade till att bidra till Fredrikas allmänna verksamhet.   

Våra tidigare två stora verksamhetsår bygger på att Projekt Fredrika fick ett betydande understöd för att bygga upp verksamheten 2019-2021 av Svenska kulturfonden, Svenska Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner, samt även Stiftelsen Tre Smeder. 

Vi har samlat kunskap och byggt nätverk som möjliggör även fortsatt verksamhet för det svenska Finland på Wikipedia, på svenska och andra språk. Ett exempel på hur långt vi nått är att Projekt Fredrikas ordförande Kaj Arnö sedan 2021 även är styrelsemedlem i Wikipedia Finland. 

Wikipedia bygger till stor del på frivilliga krafter. Men det finns även betalda uppdragstagare, “Wikipedian in Residence” heter de - de är bidragare som får betalt för att jobba kring Wikipedia kring något visst tema. Det möjliggör dedikerat och systematiskt arbete som inte skulle bli av med endast frivllig kraft.

Inom digital humaniora ligger Projekt Fredrikas styrka och erfarenhet mera inom det digitala, med starkt intresse för det humaniora. Vi har kunskap att analysera stora teman över flera språk och plattformer på Wikipedia. Vi kan implementera förbättringar i enskilda identifierade kritiska ställen, eller i stor skala i hundratals eller tusentals Wikipedia artiklar, Wikimedia Commons-bilder eller Wikidata objekt. Vi har respekt för Wikipedias regler och normer, och förståelse i att samarbete med Wikipedias kultur och gemenskap.

Expertis inom det humaniora, inom utvalda teman är det vi saknar samarbetspartner och kunder inom. Vi känner inte till lokala orter lika bra som lokala experter. Vi har inte förståelse för vad de mest potentiella källorna vid arkiv kunde vara. Vi har ett hum, men inte en fullständig bild om vad allt Wikipedia och öppen data kunde vara lösningen till. 

Vi har redan kommit igång med uppdrag. Vi har hittills gjort uppdrag i att analysera och  förbättra Ålands sjöfartsutbildning (Alandica Shipping Academy), Raseborgs stad (Raseborgs stad) och Finlandssvenska tekniker (TFiF, Tekniska föreningen i Finland) på Wikipedia. 

Vad annat kunde vi jobba kring? Tipsa oss gärna. 

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.