Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Inspirerade av Educamässan 29.-30.1.2021 tittar Projekt Fredrika denna vecka på Utbildning i Finland på Wikipedia. Vi har redan förbättrat en del själva, men hittade också mycket potential.

Utbildning i allmänhet

De topp tre mest lästa svenska artiklarna i Kategorin Utbildning i Finland är Folkhögskola, Studentexamen och Högstadium - artiklar som behandlar både Sveriges och Finlands perspektiv och därmed får mycket visningar i Sverige. Detta är artiklar vars Finlandsvinkling gärna skulle få granskas ännu noggrannare än vad Projekt Fredrika har insikt i.

Platserna 4-10 är mera Finlandsbetonade: Obligatorisk svenskundervisning i Finland, Sameskola, utbildningsminister Li Andersson, Lågstadium, Åbo Akademi, Grundskolan i Finland och Helsingfors Universitet.

Utbildningsminister Li Andersson - Projekt Fredrika har skapat den saknade artikeln Undervisnings- och kulturministeriet.

På plats 11 finns huvudartikeln Utbildning i Finland. Den är bara 10% i längd jämförd med den finskspråkiga Koulutus Suomessa. Många ämnen saknar egen artikel och behandlas i de allmänna artiklarna tillsammans med Sverige - detta kunde struktureras tydligare och innehållet granskas. Den finländska småbarnspedagogiken saknas totalt från artikeln Utbildning i Finland.

Utbildningsorganisationer

Kategorin Svenskspråkiga grundskolor i Finland, som Projekt Fredrika har skapat, innehåller rätt så få artiklar - vilket är överraskande då finska Wikipedias motsvarande Suomen ruotsinkieliset peruskoulut har mångdubbelt med artiklar. Det beror främst på att svenska Wikipedias relevanskriterier för skolor har som regel att “Kommunala grundskolor och liknande kan i allmänhet beskrivas i artikeln om kommunen eller dess skolförvaltning” - vilket är annorlunda på finska Wikipedia. 

Svenskspråkiga grundskolor, gymnasium och yrkesskola har oftare artikel på finska Wikipedia än svenska (sid 22 från Det svenska Finland på Wikipedia).

Artikeln Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors ger en regional helhetsbild. Sådana listor kräver inte att skolorna i sig har en egen artikel. Motsvarande listor kunde bra göras för andra områden. 

Vi har gjort om listan till en sorterbar tabell med källhänvisningar till svenskskola.fi - tabellen kunde bra utvidgas med stadsdel och bild från Wikimedia Commons. Ett liknande sammandrag kunde göras för t.ex. alla svenskspråkiga gymnasier i Finland - som denna tyska artikel Liste der Gymnasien in München.

Antalet artiklar i Kategorin Svenskspråkiga gymnasier i Finland ser bättre ut men är bristfällig - vi räknar att 18 av 35 gymnasium är utan Wikipediasida. Relevanskriterierna är positivare för gymnasium och lyder “ Offentliga universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasieskolor kan i allmänhet ha egna artiklar.” Hösten 2020 förbättrade Projekt Fredrika artikeln om Vasa övningsskola på svenska. Många flera gymnasier kunde ha egen artikel på svenska. Till gymnasium utan artikel på varken svenska eller finska hör Hangö, Kyrkslätt, Pedersöre, och Virkby. Se hela listan på gymnasium här.

Många skolor saknas Wikipediasida (sid 22 från Det svenska Finland på Wikipedia). Vi jämförde artiklar med antalet skolor på svenskskola.fi. Se listan på gymnasium.

Att skriva om sitt gymnasium på svenska kunde vara en passlig uppgift för elever. Kanske även i finskspråkiga gymnasier, vilket vore något för Språkambassadörerna att använda sig av. 

Flera svenskspråkiga universitet, högskolor och folkhögskolor finns på Wikipedia, men de har inte en egen kategori på svenska Wikipedia. Finska Wikipedia erbjuder däremot: Suomen ruotsinkieliset oppilaitokset. Motsvarande kategori kunde skapas på svenska.

Storängens skola åk 1-9 samt daghem, med artikel på finska.

Daghem (förskolor i Sverige) nämns i relevanskriterierna för svenska Wikipedia artiklar: “förskolor … anses normalt inte relevanta om de inte skiljer sig från mängden.” Det åtskiljande kunde tänkas vara organisationens ålder, arkitektoniskt speciella byggnader eller faktumet att det finns en artikel på finska. Det finns en kategori Förskolor i Sverige, men någon linkande kategori för Finland finns inte på svenska eller finska Wikipedia, men en Wikidata sökning på barnträdgårdar (Q126807) i Finland ger ett resultat på fyra dagisar, av vilka en är svenskspråkiga Storängens skola i Esbo - som bara har sida på finska, inte på svenska. De fyra dagisarna är få i antal, men hög i kvalité:  Taikurinhattu i Björneborg är kategorierad som “Hyvät artikkelit”!

Läroverket för gossar och flickor upphörde 1977 och saknar artikel på svenska. Idag inhyser byggnaden Designmuseet.

Upphörda, historiska skolor kan väcka intresse bland alumner, personer nyfikna om gamla byggnader, med mera. Det finns inte sådana kategorier direkt, men denna Wikidata-sökning visar de svenska skolor i Finland med ett definierat upphört datum (P576). Det kan finnas många fler historiska skolor som inte är med i sökningen, t.ex. Wikidata objektet för Svenska fruntimmersskolan i Åbo saknade tidigare de flesta nödvändiga Wikidata-egenskaperna för att dyka upp i relevanta Wikidata-sökningar - men det är nu korrigerat av Projekt Fredrika. I sökresultatet finns också Läroverket för gossar och flickor som saknar sida på svenska. Vad annat fattas? Berätta gärna! 

Skolbyggnader och nuvarande skolor behandlas ofta i skilda Wikipedia artiklar. Till exempel artikeln om Kristinestads svenska samlyceum berättar om byggnaden och historiska skolan, men dagens Kristinestads gymnasium saknar artikel. Ett annat exempel är Katedralskolan i Åbo som har en artikel om den historiska skolan på finska och svenska, men det nuvarande gymnasiet har bara en artikel på finska.

För att göra framtida listor och analyser lättare har Projekt Fredrika markerat svenskspråkiga utbildningsorganisationer i Finland på Wikidata med officiellt språk (P37) svenska på Wikidata - sökningen ger i skrivandes stund 60 unika rader som resultat. (dubbletter i resultatet beror på skolor med flera roller tex grundskola och gymnasie)

Svenskspråkiga utbildningsorganisationer med koordinater (P625) i Wikidata - generera kartan från Wikidata här

Projekt Fredrika har sett till att alla gymnasium med wikidataobjekt har grundegenskaperna insatta i Wikidata. Detta gäller även koordinaterna (P625) för att kunna generera en karta av skolorna. Vi förbättrade lite i Open Street Map - nu är till exempel Gymnasiet i Petalax skolbyggnad utritad och ihoplänkad med Wikidata Q10511377. Det vore även snyggt att lägga in en infobox på skolors artiklar - det finns en {{Infobox skola}}-mall som används av 625 artiklar på svenska Wikipedia, bland annat Kungsholmen gymnasium.

Finlandssvenskar inom utbildning

Gun Jakobsson är en (numera pensionerad) finlandssvensk rektor och pedagog som varit verksam och märkbar vid Vasa övningsskola - henne skrev Lina i Projekt Fredrika en artikel om hösten 2020 och förbättrade samtidigt artikeln om Vasa övningsskola.

Gun är en av 24 i kategorin Finlandssvenska pedagoger - även analyserad av Fredrikas luppkörning. Kategorin innehåller för det mesta personer som explicit är pedagoger. Kategorin kunde utvidgas med professorer och andra som möter kriteriet. Kandidater kunde plockas från en Wikidata sökning på 142 personer som har en sysselsättning underklass till pedagog (Q974144). Sökningen innehåller cirka 10 dubbletter som t.ex. har sysselsättning både professor (akademisk titel, Q121594) och universitetslärare (Q1622272). 

Kategorin Finlandssvenska professorer saknades, så Projekt Fredrika skapade den. Vi fyllde den med 41 personer från Wikidata sökningen på finlandssvenskar med akademisk titel professor (Q121594) samt såg till att alla har en infobox. Kategorin kunde bra fyllas på med många till från till exempel finska kategorin Suomen ruotsinkielisten yliopistojen professorit (med professorer vid Hanken, Helsingfors Universitet och Åbo Akademi, men inte vid Aalto) och Suomalaiset professorit samt svenska kategorin Finländska professorer. Vem annan fattas? Rätta till själv, eller tipsa oss!

Se statistik med Fredrikas Lupp:
Finlandssvenska professorer
Svenska gymnasier i Finland
Svenska grundskolor i Finland

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.