Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Den här kolumnen publicerades ursprungligen Åbo Underrättelser 26.01.21 och publiceras här med lov av tidningen.

Bästa Åbo Akademi! Jag syftar på den nuvarande, grundad 1918. Men också på den Kungliga Akademien i Åbo, som grundades 1640 för att 1828 flyttas till Helsingfors och servilt omdöpas till Kejserliga Alexanders-universitetet. Samt 1917 få ett mer beskrivande namn, Helsingfors universitet.

Fredrika behöver er hjälp!

Fredrika behöver er hjälp med att korrekt återspegla Finlands historia på Wikipedia. 

Motfråga 1: Klarar Fredrika det inte själv? Har inte Fredrika fått fondpengar för just detta?

Svar 1: Vi klarar det inte utan er hjälp. Vi må klara IT, Wikipedia och mångspråkigt nätverkande inom öppen data. Men vi har våra begränsningar. Det är kanske inte att sätta bocken till trädgårdsmästare att be oss ändra på artiklarna om jägarrörelsen, August Schauman eller Risto Ryti. Eller att nyanserat beskriva huruvida vinterkriget och fortsättningskriget var separatkrig eller pusselbitar inom andra världskriget. 

För att inte tala om att beskriva kontexten kring hur ordet ”finlandssvensk” uppstod, just före första världskriget, i en debatt med begrepp som ”kultursvensk” och ”bygdesvensk”, i ett Finland där svenskan ännu var dominant. 

Visst kan Fredrika göra ändringar. Jag är för egen del ingen bock i Wikipedia-trädgården, men ändå blott en ynka diplomingenjör! Kort i humanistrocken. Samtidigt känner jag vördnad inför den historiska uppgift Fredrika åtagit sig, att korrekt återspegla det svenska Finland på Wikipedia. 

Visst har vi fått fondpengar, och detta är inte ett offentligt brev till fonderna i syfte att få Fredrika att pösa till ett växande evighetsprojekt. Tvärtom är det ett öppet brev till universiteten, i syfte att väcka er. Att väcka er nyfikenhet, ert intresse, er kreativitet, ert samhällsansvar. Att ge er impulser till konkreta åtgärder, i samarbete med Fredrika. 

Motfråga 2: Är denna form av massornas folkbildning förenlig med universitetens uppgift, att bedriva forskning och att utbilda landets ungdom så de får en akademisk slutexamen?

Svar 2: Det måste ni själva svara på. Såvida jag förstått universitetens roll rätt, ser ni er även som samhällspåverkare. Ni vill delta i samhällsdebatten. Liksom alla vi andra, föredrar ni ändå att debattera inom er bubbla av sakkunniga. Lekmän är flugors surr. De är ju obildade. Inte mitt bord!

Jag föreslår ett annat angreppssätt. Ni kan via medel som ni ändå har till förfogande (att forska och utbilda) göra flugornas surr mindre irriterande. Ni behöver inte allokera nya medel. Wikipedia är inte journalism, men att författa och förbättra ett uppslagsverk är mer besläktat med journalistik än med IT. Wikipedia är inte historieforskning, men ni odlar ändå metaforskning om hur samhället under olika tidsperioder uppfattar det historiska skeendet. 

Er roll kunde bli både deskriptiv och preskriptiv. Ni kunde jämföra hur Wikipedia ser på ett historiskt skeende, med hur olika källor ser på densamma – både färska källor, och mer traditionellt vedertagna. Wikipedia älskar källor, där är redan en stor del av arbetet utfört. Andra hälften, att gå in och ändra, kan vi på Fredrika hjälpa med. Samtidigt vill jag tro att ett antal akademiska avhandlingar, från övningsarbeten via gradun till doktorsarbeten, kan ha som delmoment att ändra enskilda artiklar.

Det här skulle ge en korrektare bild av Finlands historia. Låt oss först sopa rent framför egen dörr inom det svenska Wikipedia och sedan låta kvaliteten sippra vidare till andra språk. Hör av er!

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.