Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Inspirerade av utbildningsmässan Educa valde Projekt Fredrika att titta närmare på utbildning på svenska i Finland den här veckan.

Inför veckan analyserade vi läget och samlade resultatet i bloggtexten Utbildning på svenska i Finland. Där identifierade vi många brister och idéer som “någon” kunde eller borde ta sig an.

Vi uppdaterade innehållet i listan över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors och konstaterade att det vore bra att skapa en tabell med alla svenskspråkiga gymnasier i Finland (35 stycken), i stil med Liste der Gymnasien in München. Det här förslaget fick även understöd i svenska Wikipedias allmänna diskussionsforum “bybrunnen”.

En av de första konkreta åtgärderna var att vi skapade kategorin “Finlandssvenska professorer”. Det är en kategori som vi själva har saknat på Wikipedia, senast i och med vår temavecka kring vetenskap i början av januari.

Den övergripande Wikipedia-kategorin “Finlandssvenskar” är indelad i olika underkategorier, främst utgående från yrkesgrupper. I och med att professorerna äntrade scenen fick “Finlandssvenskar” sin 36 underkategori. 

Vi bad om hjälp av universitet och högskolor - de nappade!

Nästa steg för oss var att fylla den nyskapade kategorin Finlandssvenska professorer, med både nuvarande och historiska. Ett naturligt steg på vägen var att be universitet och högskolor om hjälp. Det gjorde vi dels genom att kontakta dem direkt men samtidigt också via kolumnen Finlands historia - öppet brev till ÅA och HU som publicerades i ÅU tisdag 26.1.2021.

Till vår stora glädje var de positivt inställda och lovade försöka hjälpa oss att lista finlandssvenska professorer som ännu inte var med i kategorin. Det är få saker som gör oss så glada som då vi lyckas väcka engagemang.

https://twitter.com/projektfredrika/status/1354029167613009920

https://twitter.com/Hanken_fi/status/1354059624597639170

Hanken antog utmaningen via Twitter.

Det här arbetet fortsätter ännu, i och med att det är aningen tidskrävande, både för universiteten och för oss. Den nya kategorin har ändå stadigt befolkats - från 44 personer i början av veckan till 78 på fredag.

Förbättrade och nya artiklar

När vi har lagt till personer i kategorin “finlandssvenska professorer” har vi samtidigt passat på att göra små förbättringar, till exempel genom att lägga till en infobox i artiklar som saknar en sådan.

En mycket positiv konsekvens av arbetet med att fylla på en kategori som är så nischad som “finlandssvenska professorer” är att vi märker vem eller vad som saknas på Wikipedia. Att vara professor är en merit som i sig själv “berättigar” till en Wikipedia-artikel enligt Wikipedias relevanskriterier.

En av de största överraskningarna den här veckan var att Karen Spens, som har varit Hankens rektor sedan år 2015, inte hade någon Wikipedia-artikel. Det åtgärdade vi naturligtvis och skapade en artikel.

Arbetet blir extra roligt då vi får respons!

https://twitter.com/karen_spens/status/1354752101742764033

En annan meriterad person vi skrev om den här veckan var Jessica Rosenholm, professor i farmaci och läkemedelsutveckling vid Åbo Akademi.

https://twitter.com/projektfredrika/status/1355098794019467265

Rom byggdes inte på en dag, och inte Wikipedia heller. Fortfarande finns det många professorer som saknas - både i kategorin och på Wikipedia överlag - så arbetet fortsätter. Vem borde vi skriva om härnäst?

Vem räknas till “finlandssvensk?”

En annan sak som dök upp under veckan som gick var definitionen för “finlandssvensk”. På vilka grunder kan man avgöra om en professor är en “finlandssvensk professor” eller inte?

I många fall är personer färdigt kategoriserade som finlandssvenskar i Wikipedia och är de då också professorer är det enkelt att avgöra att de ska vara med i kategorin.

Definitionen på en finlandssvensk enligt Wikipedia är “den etniska minoriteten av svenskar med ursprung i Finland”. Den tyska kategorin Finnlandschwede definierar finlandssvenskar som “personer från Finland med en svensk etnisk och språklig identitet”.

Några klara premisser som hjälper oss att avgöra om en person är finlandssvensk eller inte är om det framkommer att personen har svenska som modersmål och / eller hemspråk eller har gått i svensk skola.

I oklara fall försöker vi vara väldigt försiktiga, eftersom det här med språk och identitet kan vara känsligt. I grund och botten handlar det ofta också om hur en person identifierar sig, så ibland har vi också försynt kontaktat någon och helt enkelt frågat.

Hur tycker du att “finlandssvenskhet” definieras?

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.