Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Wikipedia är öppet. Bra så, då kan alla använda uppslagsverket, bygga vidare på det. Men Wikipedia behöver källor! Och Wikipedia ställer höga krav på fotografier som används på Wikipedia. De måste licenseras med en öppen licens, och licensdjungeln är svår. Därför uppmanar Projekt Fredrika alla som sitter på värdefulla illustrationer att göra dem tillgängliga med öppna licenser.

Helt frånsett Wikipedia är vår uppfattning att vårt kulturarv blomstrar om det hålls öppet. Ny kultur inspireras av gammal kultur. Nya kulturalster bygger vidare på gamla.

Öppenhet är särskilt viktig för den kulturella mångfalden. Öppenhet är en förutsättning för att vår nordiska kultur ska överleva i konkurrensen mot den anglosaxiska.

I den här videon benar vi ut vår tankegång. Vi har skapat videon inför Digikult-konferensen som gick av stapeln (digitalt) i Göteborg 13-15 april 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=zNaXSp7JpDo

Manus

Det här är ett brandtal för öppenhet, för att det digitala kulturarvet i Norden må överleva i konkurrens med anglosaxisk likriktning. Jag vänder mig till förvaltare av kulturarv, europeiskt kulturarv, nordiskt kulturarv. 

Min tes är: Gör innehållet så öppet som möjligt, tillgängligt på Creative Commons, uppladdningsbart på den digitala allmänningen vid namn Wikimedia Commons. Låt bli att göra självmål genom att göra kulturarvet svårtillgängligt, utan försvara oss européer och nordbor mot amerikansk utarmning och monokultur. Inte i teorin, utan i praktiken. Inte till höga kostnader, utan till låga

Jag är för kulturell diversitet, för nyfikenhet och för en sund patriotism. Ordet patriotism är kanske fult i Sverige, och definitivt fult i Tyskland, där jag bor, men det är ett vackert ord i det svenska Finland, där jag kommer ifrån. Det handlar om en stolthet över det kulturarv man representerar, fri från arrogans och överlägsenhet gentemot andra kulturarv.

Mitt namn är Kaj Arnö och rörande digital humaniora är min bakgrund mer digital än humanistisk. Jag startade Projekt Fredrika, som handlar om det svenska Finland på Wikipedia, utgående från min bakgrund som IT-människa. Jag upplevde databasen MySQL:s framgångssaga från början 1995 och var med och formade den sedan 2000. Wikipedia körde förr på MySQL, nu på MariaDB, och MariaDB var jag med och grundade 2010. 

Jag är finlandssvensk, ursprungligen från Helsingfors, men nu bosatt i München sedan snart 20 år. I Finland ser jag ett behov att stärka den svenska kulturen, på högsvenska och på dialekt. Hotet från förfinskningen tror jag är inte så farligt som från amerikaniseringen. När folk känner anglosaxisk kultur bättre än sin egen svenska kultur, då går det inte bra i längden.

Jag vill bo i ett Europa som bygger på fenomen som humorgruppen med det trevliga namnet KAJ, som kombinerar J-pop med österbottnisk dialekt. I kombinationen av kulturarv uppstår innovationer, och då måste byggstenarna vara öppna. Hårdrock är inte min genre, men Närpes-gruppen 1G3B har i varje fall insett värdet av öppna licenser. Mitt hjärta nära står kulturen i Nagu, som Edith Södergran härstammar ifrån på möderne. Nagubon Ole Svahnströms paradnummer är Undi kockoträ.

Vårt egenintresse är att just vår kultur ska kopieras, annars dör den.

Kulturarvets fortbestånd bygger på återanvändning, Kulturen måste vara lätt tillgänglig, för att kunna återanvändas. Om hembygdsmuséerna tillhandahåller en bild på en 1800-tals sensor för istjocklek, kanske flera vet att verktyget kallas tjölva

Bara om kulturarvet är tillgängligt och får användas, kommer kulturen att fortbestå.

Öppnar vi inte upp vårt digitala kulturarv, överlever endast den av en ogynnsam upphovsrättslagstiftning starkt subventionerade amerikanska monokulturen. Först spontanprivatiserar Disney det allmänna västerländska kulturarvet som nedtecknats av Bröderna Grimm, lite som man i Sovjetunionen på 1990-talet norpade åt sig oljekällor. Sedan åberopar man privat äganderätt, fast kopian har en tvivelaktig verkhöjd. 

Men det kommer också goda saker från Amerikas Förenta Stater. Ett regelverk för allemansrätten kring kulturarvet. Vi talar om tänkare och godartade juridiska experter, såsom Lawrence Lessig, Cory Doctorow och Eben Moglen. Ni i Sverige har Rickard Falkvinge.

Min vädjan är enkel: Tro inte att värdet i kulturarvet, som förvaltas av arkiv, bibliotek och muséer, ligger i penningvärdetlicensintäkter. Det värdet är lågt. Och även låga krav på licensavgifter skapar friktion som förstör det många storleksordningar större kulturella kapitalet, som tillkommer oss alla. Det kulturella kapitalet möjliggör vår fortlevnad. Förstör inte vår kulturella biodiversitet! Låt alla kulturella blommor blomma. Öppen licensering är det klorofyll som möjliggör kulturens fotosyntes.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.