Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Rikssvenskar, så kallar vi i Finland er invånare i Sverige. Vi känner er rätt väl; ni vet knappt att vi finns till. Vi är också svenskar, närmare bestämt finlandssvenskar. Alltså raka motsatsen till rikssvenskar.

Projekt Fredrika finns till också för er rikssvenskar. Projekt Fredrikas mål är att bättre avbilda det svenska Finland på Wikipedia. Det gagnar oss på bägge sidor Ålands hav.

Men väster om Ålands hav är det knapert ställt med kunskapen om det svenska Finland. Så redan den grundläggande frågan – vad är det riktigt Projekt Fredrika gör – får ett annat svar, då publiken kommer från Sverige.

När vi fick möjligheten att presentera oss på Digikult-konferensen “i Göteborg” 13-15.4.2021, bestämde vi oss för att göra en påkostad video, för att besvara frågan i detalj. Den fick vara “ungefär fem minuter”, och under sex blev den.

Se den! Njut av bildspråket! Tänk på budskapet! Se den kanske ännu en gång, och berätta för oss (info at projektfredrika punkt fi) vad du tycker.

https://www.youtube.com/watch?v=5D3z_Msd7F0

Manus

Projekt Fredrika handlar om det svenska Finland på Wikipedia, på svenska och andra språk. Många i Sverige känner knappt till det svenska Finland. Finland var en likaberättigad del av Sverige fram till 1809. Svenska var det dominanta offentliga språket i Finland långt in på 1900-talet. Svenska är fortsättningsvis ett samhällsbärande språk i Finland, ofta företrätt av representanter på regeringsnivå, med ministrar från ett flertal olika partier. Svenska är det ena av två nationalspråk i Finland, modersmålet för knappa 300.000 medborgare, finlandssvenskar. Över en miljon finskspråkiga finländare, finnar, talar bra svenska. 

Vad betyder det här? Förutom det geografiska grannskapet delar Sverige och Finland samma samhällssystem, samma kultur. Lagar och psalmer! Likheterna är långt djupare och tidigare än vårt gemensamma inträde i EU. Likheterna med Sverige gäller i Finland både på svenska och finska, även om en rikssvensk har enklare att se likheterna på svenska.

Många viktiga personer i Finlands historia har levt och verkat på svenska, personer som Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius, Jean Sibelius, Gustaf Mannerheim, Edith Södergran eller Tove Jansson.

Det svenska Finland har varit dåligt avspeglat på Wikipedia, den viktigaste och mest trovärdiga källan till fakta och kunskap. Okunskap leder till missförstånd och fördomar. Fördomar leder till bristande respekt och onödiga meningsskiljaktigheter. 

Och vi i Finland är utleda på att många i Sverige vet detaljer om avlägsna länder, men inte behärskar grundläggande fakta om 300 000 svenskar i Finland. Hade vår mentalitet inte utvecklats i delvis olika banor sedan 1809, skulle vi rentav känna oss kränkta.

Projekt Fredrika uppfattar Wikipedia som ett fredsprojekt, i upplysningens och nyfikenhetens anda. Vi lyfter gärna på svansen och berättar att det svenska Finland fött två av landets totalt fem nobelpristagare, Ragnar Granit från Korpo, medicinpriset 1967, och Bengt Holmström från Helsingfors, ekonomipriset 2016. Det första “nobelpriset i matematik”, alltså Fields-medaljen, gavs åt Lars Ahlfors från Helsingfors 1936. Jörn Donner är den ende finländare som mottagit en Oscar, genom sin roll som producent för Fanny och Alexander.

Finlands första två statsöverhuvuden (riksföreståndare) var finlandssvenskar, men hur många av Finlands 12 presidenter var finlandssvenskar är en definitionsfråga. Åtminstone Svinhufvud och Mannerheim, kanske Ståhlberg och Relander; Paasikivi var född Johan Gustaf Hellsten. Nära att bli valda var Karl August Fagerholm 1956 och Elisabeth Rehn 1994. Det svenska inslaget i det offentliga Finland syns bland statsministrar, utrikesministrar, i Finlands Bank, ärkebiskopar av Åbo stift

För hundra år sedan var det vanligt att svenskspråkiga förfinskade sina namn, för att aktivt stöda det då svagare finska språket. Projekt Fredrika vill inte dra skarpa linjer mellan svenskt och finskt också för att många personer i sig är tvåspråkiga och uppvuxna med två modersmål.

Projekt Fredrika vill lyfta fram den svenska identiteten hos enskilda personer, i löptext och kategorisering, på svenska och andra språk. Flera kända finländska ishockey- och fotbollsspelare är uppvuxna på svenska, läser mest på svenska, har gått i svensk skola. Modern IT bygger till stor del på utvecklare och ledare från Finland, med svenska som modersmål. Själva Wikipedia byggdes upp med Linux och MySQL, numera MariaDB, tre av världens mest framgångsrika IT-produkter, alla med rötterna i det svenska Finland. 

Wikipedia på svenska är inte Sveriges Wikipedia, utan också det svenska Finlands, men eftersom det finns så många fler svenskspråkiga i Sverige, måste vi i våra formuleringar vända oss till en publik som inte i detalj känner till det svenska Finland. Vasa är inte bara ett regalskepp och ett knäckebröd, utan en stad. Svenska författare är inte nödvändigtvis från Sverige, åtminstone inte det Sverige vars gränser gällt efter 1809.

Helsingfors är det svenska Finlands ansikte utåt. Syns inte det svenska Finlands historiska betydelse i gatubilden också på Wikipedia, får man lätt en uppfattning om att det svenska vore ett främmande element, ett undantag, när det i stället är ett naturligt element, ett samhällsbärande. Och det som inte syns blir glömt, och utplånas. 

Vill du hjälpa till att det svenska Finland ska representeras korrekt på Wikipedia och Wikidata, på svenska, och andra språk, kontakta oss gärna på Projekt Fredrika!

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.