Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

_Det finns olika sätt att arbeta med artiklar på Wikipedia. Under våren har vi fått en unik chans att testa ett nytt koncept - djupgående samarbete med en expert. Projektet är ännu på hälft, men vi vill ändå redan nu berätta lite kring hur vi arbetat. _

Artikeln i fråga är Edith Södergran och experten är Södergran-forskaren Agneta Rahikainen, marknadsföringschef på Svenska litteratursällskapet. Rahikainens forskning är en av de huvudkällorna i artikeln om Edith. 

Samarbetet fick sin början i februari, då Rahikainen kontaktade oss. Hon hade sett att vi hade en temavecka där vi fokuserade på finlandssvenska författare och ville göra oss uppmärksamma på att det fanns brister i Wikipediaartikeln om Edith. 

Agneta Rahikainen är expert på Edith Södergran.

Som Södergran-forskare är jag bekymrad över sidan om henne, både på svenska och engelska. Båda innehåller en hel massa onödiga detaljer och rena felaktigheter. Det finns jättemycket ny forskning kring Södergran som har ställt hela hennes biografi på ända, inte bara min utan också t.ex. Ebba Witt-Brattströms.” inledde Rahikainen.

Enligt Rahikainen porträtterades Edith länge som “en stackars missförstådd lungsjuk poetissa”. Den bilden lever envist kvar, trots att senare forskning har bevisat att bilden är felaktig. Det är problematiskt om Wikipediaartikeln hänvisar till forskning som redan för länge sedan reviderats eller konstaterats svag.

Den för fram felaktig information som baserar sig på gamla uppgifter som jag och andra forskare bevisat är fel. Den har en synnerligen värderande och känslomässig ton och som ökar mytbildningen och sentimentaliseringen av Södergran.” förklarade Rahikainen.

Bilden av Edith har varit väldigt fokuserad på hennes sjukdom.

I det här skedet vill vi påpeka att artikeln om Edith Södergran absolut inte var dålig. Den är mycket omfattande (närmare 15 000 ord) och har klassificerats som utmärkt på Wikipedia, vilket är det bästa betyget en artikel kan få. 

Problemet var helt enkelt att då det gäller ämnen som det forskas i, så förändras sanningen med tiden. I Wikipediaartikeln är det därför viktigt att informationen är uppdaterad och återspeglar den rådande bilden. Det gäller såväl medicinska artiklar som artiklar om finlandssvenska författare.

Ny form av samarbete för oss

Agneta Rahikainen insåg snabbt att artikeln skulle kräva omfattande förändringar. Hon ville gärna bidra till att Edith Södergrans Wikipediaartikel skulle återspegla den senaste forskningen, men saknade själv erfarenhet av att redigera på Wikipedia. 

En artikel som Edith Södergran är en enorm utmaning för en nybörjare. Det här beror dels på att en omfattande artikel ställer stora krav på hantverket, men också på att det kan det väcka misstänksamhet om en ny användare plötsligt börjar göra radikala ändringar. 

Projekt Fredrika besitter hantverket och har genom åren byggt upp trovärdighet som Wikipediaanvändare. Agneta Rahikainen har å sin sida djupgående kunskap om Edith samt trovärdighet som Södergran-forskare. Arbetsfördelningen var därför självskriven - Agneta skulle korrekturläsa och vi skulle implementera.

Vi har tidigare fört in ändringar i artiklar på inrådan av andra, men i betydligt mindre skala. Vi bestämde vi oss för att följa en modell där Agneta förde in ändringarna i ett Google-dokument med spåra ändringar-funktionen påslagen, varpå vi förde in dem i själva artikeln. 

Diplomati och diskussion

Innan vi började redigera var det ändå viktigt att också berätta för andra vad vi tänkte göra, och varför. Vi insåg genast att om vi klampar in och börjar göra radikala förändringar i en artikel som Edith Södergran så kommer vi att stöta på patrull.

Vi började därför med att lyfta upp saken till diskussion på artikelns diskussionssida.

En skärmdump från diskussionen om Edith-artikeln.

Diskussionen gav oss också viktiga insikter, t.ex. vikten av att missuppfattningarna inte bara stryks utan dokumenteras i ett eget stycke. 

När vi fick Agnetas första ändringar och började föra in dem var vi också noggranna med att beskriva i “redigeringskommentaren” vad vi höll på med. I skrivande stund har vi kommit en god bit på vägen, närmare bestämt till 1915 och Ediths litterära debut.

Än så länge har den här typen av samarbete i det här fallet visat sig funka väldigt bra i vår ända. En utmaning har varit källhänvisningarna, närmare bestämt källornas numrering. Agneta har omsorgsfullt tagit med alla referenser, men då vi har ändrat i Wikipediaartikeln (t.ex. tagit bort eller lagt till en mening med en viss källa) så har källornas “nummer” följaktligen ändrat vilket har gjort att numreringen längre ner inte alltid stämmer. Det betyder att redigeraren måste vara mycket noga för att se till att rätt källa är med. 

Experter - vi behöver er

Att samarbeta med experter är inget nytt för Wikipedia. Grundarna till det digitala uppslagsverket hade ursprungligen tänkt att uppslagsverket skulle skrivas uteslutande av experter. Den planen gick om stöpet, eftersom takten var så långsam. Det första året lär experterna endast ha skrivit 10 artiklar.

Att få experter att bidra till Wikipedia är något som rörelsen överlag kämpar med globalt. Inom en del områden, t.ex. medicin, finns ett nätverk av experter som bidrar till att artiklarna håller måttet. Det är en av orsakerna till att Wikipedias artiklar om coronaviruset håller så hög standard.

Experter finns i många skepnader. Bilden visar tavlan “konstexpert” av den finlandssvenske målaren Adolf von Becker.

Projekt Fredrika skulle gärna se att fler sakkunniga inom det svenska Finland själva skulle bidra till Wikipedia. En sakkunnig kan vara en akademisk forskare, men lika gärna ortsbor med insikt i sin omgivning eller ishockeyfans. En sakkunnig är helt enkelt en person som har intresse och tillräckligt med kunskap inom ett ämne för att märka vad som är fel och hur det borde förbättras.

Via vår verksamhet har Projekt Fredrika lyft fram temaområden och själva gjort förbättringar. Många har tagit kontakt med oss och föreslagit ändringar och de modigaste har börjat redigera själva. Vi har även fått nys om lokala projekt, men förstår att det tar tid för sådana initiativ att mogna. Många projekt förutsätter också att en eldsjäl med klockarkärlek kan axla ansvaret.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. D_u kan läsa mera om oss på Wikipedia (ProjektsidanProject pageProjektisivutProjektseitePage du projetстраница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram. _

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.