Finlandssvenskta tekniker är en finlandssvensk bokserie utgiven i Helsingfors bestående av åtta band (I-VIII). Banden I-III är utgivna åren 1923-1925 och redigerade av Jonatan Reuter. Banden IV-VIII är utgivna 2003-2017 och är redigerade och publicerade av medlemmar av Tekniska föreningen i Finland.
Wikipedia

Edvin Leonard Bergroth

Jonatan Reuter / 1923