Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Vi har skrivit en skild post där vi berättar om den tekniska processen. This article is also available in English, as well as an article about the technical process.

Det svenska Finland går i bräschen då det gäller konst som öppen data. Konstsamfundet har, med hjälp av Projekt Fredrika och Wikimedia Suomi, gjort en stor del av konstnären Birger Carlstedts konst tillgänglig för alla. Sedan mitten av juni 2020 finns 40 av Carlstedts verk digitalt tillgängliga för allmänheten på Wikimedia Commons på adressen https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Birger_Carlstedt.

Det är första gången ett konstmuseum öppnar upp en samling på det här sättet medan upphovsrätten fortfarande är i kraft.

Konstsamfundet har låtit publicera Carlstedts konstverk utan restriktioner, så att alla som vill kan ladda ner bilderna och använda dem fritt. Det gör Konstsamfundet och Amos Rex till föregångare i öppenhet. Aldrig tidigare har ett konstmuseum öppnat upp en samling på ett motsvarande sätt där upphovsrätten fortfarande är i kraft och 70 år inte ännu gått sedan konstnärens död”, säger Tove Ørsted, som är medlem i Wikimedia Suomis styrelse och har flerårig erfarenhet av Wikimedia-nätverket GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums)

Abstrakt komposition.

Öppen data viktig för konst och kultur

Upphovsrätten för ett konstnärligt verk gäller under upphovsmannens livstid och under 70 år efter personens död. Efter upphovsmannens död bestämmer arvingarna hur verket får användas.

Birger Carlstedt gick ur tiden den 3 oktober 1975, för nästan 45 år sedan. Han hade inga arvingar och testamenterade hela sin kvarlåtenskap till Konstsamfundet. Det betyder att Konstsamfundet fick både upphovsrätt och kommersiella rättigheter och har entydig copyright på bilder av konstverken.

I och med att konstverken nu överförs till Wikimedia Commons, avhänder Konstsamfundet sig upphovsrätten och gör Birger Carlstedts arv digitalt tillgängligt för allmänheten.

Serenata

“Öppen data är i en central ställning med tanke på fortlevnad och spridning för konst och kultur”, säger Stefan Björkman, Konstsamfundets VD_. “Birger Carlstedts konst väckte stort intresse på Amos Rex hösten 2019 och detta gav ett utmärkt tillfälle att föregå med gott exempel._”

John Birger Jarl Carlstedt, född 12 juli 1907 i Helsingfors, Finland, död 3 oktober 1975 i Helsingfors, var en finlandssvensk målare och pionjär inom modern konst. Utmärkande för hans stil är en långtgående förenkling och en mättad färgskala. Han är mest känd som tidig modernist i slutet av 1920-talet och som konkretist på 1950-talet, står det i artikeln om Birger Carlstedt på Wikipedia. Projekt Fredrika utvidgade artikeln hösten 2019.

Birger Carlstedt

Publiceringen av bilderna gör förmodligen att Birger Carlstedt kommer att stiga i Projekt Fredrikas förteckning över det svenska Finlands mest lästa Wikipedia-artiklar om konstnärer. Förteckningen leds som bäst av Tove Jansson, följd av Helene Schjerfbeck och Albert Edelfelt.

Det finns också artiklar om Carlstedt på finska, engelska och kinesiska, och Projekt Fredrika har skapat artiklar på franska och tyska.

Birger nu välrepresenterad även på Wikidata

I samband med att vi överförde konstverken till Wikimedia Commons överförde vi också värdefull data om Birger Carlstedts konstnärliga arv till Wikimedia Commons och Wikidata. Det finns mycket data om tavlorna, inklusive namn på fyra språk, mått, teknik, material och produktionsår. Därtill är konstverken kopplade till relevanta kategorier och Wikidata-instanser. Det förbättrar dels sökbarheten, och säkerställer samtidigt att verken är knutna till såväl konstnären som den nuvarande ägaren. 

Skiss för Le Chat Doré 

Susanna Ånäs, som är GLAM-koordinator för Wikimedia Suomi, gläder sig åt att Birger Carlstedt nu är välrepresenterad på Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata. Att Birger Carlstedts konst förtecknats på Wikidata innebär bland annat att den dyker upp då man gör specifika sökningar, såsom teckningar gjorda med svart krita. 

Robert Silén, Wikidata-sakkunnig inom Projekt Fredrika, har på adressen https://w.wiki/UQolagt upp exemplet ovan som en Wikidata-förfrågan. Enligt denna förfrågan dyker Birger Carlstedts Marockanskan nu upp bland 803 andra teckningar med svart krita som har bild på Wiki Commons.

Marockanska

Begränsar man sökningen till verk vars skapare är född efter 1850 (https://w.wiki/V8t) är resultatet 92 verk - med bland annat teckningar av Vincent von Gogh. Gör man samma sökning med skaparens dödsdatum efter 1940 (https://w.wiki/UaQ), så får man 5 resultat - inklusive Birgers Marockanskan.  Gemensamt för de fyra andra är att konstnären har varit död i mer än 70 år. Endast Birgers verk är ett proaktivt exempel på öppen data!

I bloggtexten The making of Birger berättar vi mer om hur vi gjorde.

_Skulle du villa bidra till det svenska i Finland på Wikipedia? Läs mera om hur du kan bidra och följ oss på TwitterFacebook eller Instagram. _

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.