Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Varje månad skriver Projekt Fredrika ett litet sammandrag i bloggformat där vi berättar vad vi har gjort.

I september fortsatte vi arbeta på flera av våra tidigare projekt och fixade några mikroprojekt. Samtidigt låg en stor del av fokus också på framtiden och på större helheter vi är intresserade av att ta itu med.

Månadens bloggar: Finlands järnvägsnät på svenska, Projekt Fredrika deltar i världens största fototävling, Nu finns tio år av Vegas sommarpratare på Wikipedia och Från 10 till 2000 finlandssvenskar på Wikidata.

I september tog Robert sig an Finlands järnvägsnät och bidrog till att stationernas svenska namn också finns på Wikipedia. Flera av Finlands tågstationer har namn på båda de officiella inhemska språken, men på Wikipedia var kartan tråkigt nog endast på finska. Inte ens Karis med majoriteten svenskspråkiga fanns med på svenska på den engelskspråkiga varianten av bilden. Nu är det dock bättre ställt.

Både Robert och Lina började titta på hur de svenska skolorna i Finland är representerade på Wikipedia. I nuläget har en ansenlig mängd svenska skolor i Finland sidor på finska men inte på svenska. Av de 25 skolor som finns i finska kategorin Luokka:Suomen ruotsinkieliset peruskoulut har endast sex artikel på svenska. Av dessa sex skolor är fem i språköar, samt Vasa övningsskola.

Som ett första viktigt steg skapade vi en motsvarande kategori på svenska, och lade in dessa sex skolor med svenska artiklar i den: Kategori:Svenska grundskolor i Finland. Men visst är det konstigt att skolor som Ekenäs högstadium och Mattlidens skola i Esbo endast har artikel på finska? Detta skulle vi gärna åtgärda för alla skolor i det svenska Finland.

Utöver att endast skapa sidor, vill vi även se till att de blir av hög kvalité. Som ett pilotprojekt tog Lina sig an Vasa övningsskolas artikel och skrev mer om skolans anrika historia.

I september ordnades den globala fototävlingen Wiki loves monuments, där vem som helst kan delta genom att ladda upp en bild på en byggnad eller ett monument som är listat som ett kulturarv. Robert testade på att delta genom att ta bilder och ladda upp på Wiki Commons och Wikidata.

Lina snickrade vidare på sommarpratarna på Wikipedia. Nu vi listat tio år av sommarpratare. Dessa listor är samtidigt en bra inspirationskälla för att se vem som har artikel och vem som kanske borde få en.

Robert har under en längre tid jobbat på att lista finlandssvenskar på Wikidata. Den 17.9.2020 fanns det 2074 finlandssvenskar på Wikidata tack vare gångna årets grundarbete. Det innebär att man nu kan göra mer mångfasetterade sökningar, t.ex. ta reda på vilka finlandssvenska författare med sida på tyska Wikipedia har vunnit ett litteraturpris?

Lina fortsatte dela dagens artikel på Twitter och samtidigt uppdatera artiklarna. Månadens intressantaste artikel var också den det gick bäst för - vem visste att tanken ursprungligen var att Sveaborg skulle byggas runt hela Helsingfors? På andra och tredje plats kom våra egna satsningar, järnvägsnätet och Vasa övningsskola. Här är tre i topp på Twitter i september:

https://twitter.com/projektfredrika/status/1309398462371332096

https://twitter.com/projektfredrika/status/1301476582071185409

https://twitter.com/projektfredrika/status/1303982298329681925

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.