Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Karis, Karjaa annonserar Reidar Wasenius i tåget mellan Helsingfors och Åbo. Flera av Finlands tågstationer har namn på båda de officiella inhemska språken. Hur ser järnvägsnätet ut på Wikipedia? 

En central knutpunkt för Finlands järnvägsnät i Wiki-världen är kartbilden av järnvägsnätverket på WikiCommons: Finnish_railroad_network-en.svg. Bilden används på 9 olika språk på sidor om järnvägsbolaget VR, Finland, med mera - på Commons finns de uppräknade här

Kartan var tidigare tråkigt nog endast på finska. Inte ens Karis med majoriteten svenskspråkiga fick vara med på svenska på den engelskspråkiga varianten av bilden.

Inte ska väl ortsnamn automatiskt vara på finska på utländska?

Projekt Fredrika tog tag i saken och editerade kartbilden så att den nu innehåller svenskspråkiga namn på de stationer som har sådana. I Karis är svenska namnet ovanför, i och med att svenska är majoritetsspråket i området. 

Vår uppdatering av bilden kom direkt i bruk på alla 9 språk och ännu flera sidor som använder bilden. Nu är svenskan i Finland åter lite mera synlig! 

Arbetet slutade inte där. Vi gjorde faktiskt också en enbart svenskspråkig version av kartan - det fanns ju från tidigare också en enbart finskspråkig variant Finnish_railroad_network-fi.svg som vi inte rörde. Dessutom har engelska versionen tillämpats vidare på fyra olika kartor som behändigt nog är länkade till på huvudbildens sida - så de uppdaterade vi också med det samma.

Tekniskt kan det nämnas att gratisverktyget InkScape fungerar bra att editera SVG (Scalable Vector Graphics) filer med. SVG är ju text, så man kan också använda en texteditor eller fast en bit python kod.

Skulle du villa bidra till det svenska i Finland på Wikipedia? Läs mera om hur du kan bidra och följ oss på Twitter, Facebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.