Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Denna vecka uppmärksammar Projekt Fredrika medier och journalister i samband med Mediekunskapsveckan (8.-14.2.2021), vars syfte är att förstärka mediakunskapens roll i uppfostran hos barn och unga. Vi granskade vilka finlandssvenska massmedier och journalister som har artikel på Wikipedia och märkte flera som borde få det. 

Finlandssvenska massmedier

Wikipedia har ingen färdig kategori för finlandssvensk massmedia, så vi började från tidningarna. Finlandssvenska tidningar är överraskande bra listade på finska Wikipedia i kategorin Suomalaiset ruotsinkieliset lehdet med 172 både nuvarande och nedlagda tidningar ända från 1800-talet. Den svenska kategorin Finlandssvenska tidningar innehåller bara 45 artiklar. 

För att få med bland andra Yle gjorde vi en Wikidata-sökning på tidningar och massmedier. Sökningen gav 175 objekt av vilka 73 har artikel på svenska Wikipedia, 20 på engelska, och tre på tyska (Hufvudstadsbladet, Vakna! och Enhörningen).

Massmedier i Finland på svenska med artikel på svenska i Wikipedia: 73 stycken - se sökningen. Arean är relativa mängden visninga.

Av 73 artiklar om finlandssvensk massmedia på svenska Wikipedia är de topp trettio mest lästa artiklarna:

 1. Hufvudstadsbladet 
 2. Svenska Yle
 3. Åbo Underrättelser 
 4. Vakna!
 5. Garm (tidning) 
 6. Vasabladet
 7. [Yle X3M](https://sv.wikipedia.org/wiki/Yle X3M)
 8. [Ny Tid (Finland)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Ny Tid (Finland))
 9. Språkbruk
 10. Nya Åland
 11. Östnyland (tidning)
 12. Ålandstidningen
 13. Österbottens Tidning
 14. Västra Nyland
 15. Yle Vega
 16. Jakobstads Tidning
 17. Mellersta Österbotten (dagstidning)
 18. LL-Bladet
 19. Syd-Österbotten
 20. Svenska Pressen
 21. Horisont (tidskrift)
 22. Nya Pressen
 23. Kyrkpressen
 24. Österbottningen
 25. Helsingfors Dagblad
 26. Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo
 27. Österbottniska Posten (1884–1968)
 28. Studentbladet
 29. Östra Nyland (tidning)
 30. Helsingfors Tidningar

Bland dessa finns (föga överraskande) våra ledande massmedier, men också flera nedlagda historiska tidningar, bland dem Garm, Nya Pressen, Helsingfors Dagblad och Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.

Garm, som utkom 1923–1953, är den femte mest lästa artikeln bland finlandssvenska massmedier. Kanske är det kopplingen till Tove Jansson som har gjort att människor nu har varit nyfikna på tidningen?

En del tidningar saknas också helt på Wikipedia, bland dem gratistidningen Papper som utkom i början av 2000-talet, tidningen Mercator (1906–1971) och tidningen Journalisten.

Vi fick också redan tidigare tips om att serien Ferd’nand, som har publicerats i Hbl sedan 1937, inte har artikel på svenska Wikipedia. Det är något vi gärna åtgärdar den här veckan.

Analysen omfattar endast massmedier och inte enskilda Yle-program som Eftersnack, Efter Nio, med flera - vi får ta dem i en separat analys.

Den här veckan vill vi förse alla finlandssvenska massmedier med faktarutor och kolla att artiklarna är uppdaterade. Många av dem saknar också bild.

Under arbetet med att utveckla en artikel om ett massmedium är det bra att ta modell av stora internationella tidningar, t.ex. Svenska dagbladet, Die Zeit eller The Guardian. Hur ser en bra artikel om ett massmedium ut?

Vill du hjälpa?

 1. Finns det något viktigt finlandssvensk massmedium som saknas på vår lista över de 30 mest lästa artiklarna?
 2. Har du bra koll på någon ? Hjälp oss att uppdatera artikeln.

Finlandssvenska journalister

Kategorin Finlandssvenska journalister på svenska Wikipedia har 142 artiklar - vi körde en analys av kategorin med Fredrikas Lupp. Så här ser resultatet ut i ordning av mest lästa artiklar: 

Topp 25 lästa artiklar om finlandssvenska journalister på svenska Wikipedia - se hela analysen.

Många omlästa journalister är mångsysslare som även utmärkt sig som författare, t.ex. Kjell Westö och Anna-Lena Laurén. Nils Torvalds är omskriven på 15 språk - möjligen p.g.a. att han är europaparlamentariker. Den populäraste journalisten på finska, efter affärsmannen Hjallis Harkimo och författaren Kjell Westö, är Mårten Svartström från Efter Nio. På engelska är det Nils Torvalds, Atos Wirtanen och Ole Torvalds som väcker mest intresse.

Vilka finlandssvenska journalister saknas på Wikipedia? Vi märkte ganska snabbt att svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs saknar artikel, likaså den prisbelönta Yle-journalisten Antti Kuronen. Hufvustadsbladets blivande chefredaktör Erja Yläjärvi saknar också artikel. Hon är inte finlandssvensk, men givetvis mycket intressant ur ett finlandssvenskt perspektiv i och med utnämningen.

Kan vilken journalist som helst få en artikel på Wikipedia? Enligt svenska Wikipedias relevanskriterier ska en journalist ha belönats med något etablerat nationellt eller internationellt pris för att kvalificera. En chefredaktör i en särskilt relevant tidning kan också få en artikel. Riktlinjen här är egentligen att upplagan ska vara minst 100 000, men det går ju inte att applicera på finlandssvenska förhållanden.

Vill du hjälpa?

 1. Lägger du märke till någon finlandssvensk journalist som saknas på Wikipedia?
 2. Finns det någon som borde få en bättre artikel?

Journalistpris

Vilka finlandssvenska journalister har utmärkts med ett journalistpris? En wikidatasökning på finlandssvenska (Q726673) journalister (Q1930187) med journalistpris (Q1709894) hjälper till - men första gången vi körde den dök det bara upp två personer. 

Projekt Fredrika skapade artikel åt Liselott Lindström som är den senaste som fått Topeliuspriset.

Vi lade till Topeliuspriset åt mottagarna 1991-2021 som har svensk Wikipediaartikel samt Statens pris för informationsspridning för de finlandssvenskar vi bongade från finska listan.  Vi märkte samtidigt att det anrika priset helt saknar artikel på svenska.

Nu ger wikidatasökningen på utmärkta finlandssvenska journalister totalt elva personer. Finns det andra prismottagare och journalistpris som borde vara med? Tipsa oss! 

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.