Ingå med Finlands Diderot

En lyckad Wikipedia-insats är beroende av rätt kombination av sakkunskap: om Wikipedia och om själva temaområdet. Här följer ett exempel på hur Projekt Fredrika jobbar – denna gång tillsammans med det svenska Finlands egen Denis Diderot, Henrik Ekberg.

Allmänbildande sidospår: Denis Diderot (1713-1784) var en fransk författare och upplysningsfilosof. Han var redaktör för den stora franska Encyklopedin, det första moderna uppslagsverket.

Men till saken. Ett av Projekt Fredrikas fokusområden som bäst är Ingå i Västra Nyland. I detta fall har projektet varit möjligt tack vare Sparbanksstiftelsen i Ingås bidrag på 20 000€, samt pro bono -insatser av den lokala, kunniga experten Henrik Ekberg. 

För Finlands Diderot, alltså fadern till Uppslagsverket Finland, är Wikipedias stil att skriva inte främmande. Wikipedias krav på källor är heller inget nytt för Henrik, som därmed är en idealisk Wikipedia-skribent. Henrik härstammar själv från Ingå och har således en speciell klockarkärlek för området samt färdiga insikter om vad som vore viktigt att lyfta fram.

Wikipedias egen teknik är däremot något som en expert som Henrik inte kan från tidigare, och det är inte meningsfullt för honom att sätta sin tid på det. Vi hjälper gärna till i ett sådant fall, och hittills har vi bland annat fått nöjet av att skapa artikeln Ingås historia med 12 sidor insiktsfull text med pålitliga källhänvisningar, allt utgående från material skrivet av Henrik.

Projekt Fredrikas anställda rullar inte bara tummarna medan frivilliga experter skriver. Vi har städat, strukturerat, analyserat och själva bidragit till artiklar om Ingå. Där det behövs har vi sedan bett om åsikter av experten Henrik. 

Före Henrik påbörjade sitt arbete strukturerade Robert om huvudartikeln om Ingå och lade till självklarheter som borde vara med. Robert städade Kategori:Ingå och skapade en navruta för att ge en överblick av de viktigaste artiklarna.

Lina har skapat artiklarna Barösund, Fagervik gård, Täkter, Kopparnäs, Kopparnäs-Störsvik, Ingå gästhamn samt Ingå kyrkby. Robert har skapat Fagerviksvägen och Gammelgården. Henrik har tittat igenom och Diderot-stämplat våra verk.

Navruta för Ingå, skärmdumpen tagen från artikeln Porkalaområdet

Bilder

Vi har lagt upp en hel del historiska bilder från den utmärkta vetenskapliga söktjänsten finna.fi för de artiklar vi redan skapat. Sajten visar över 900 bilder på sökordet Inkoo och över 200 på Ingå. Vi ser fram emot att lägga upp t.ex. jaktsällskap på Sadeln, fisknät på Kalvö nära Barösund, Ekstockar på Andö, skyddskårsmanöver i Barösund, och Stor-Ramsjö

Barösunds artikel har nu sju bilder samt dessa tre i temat ”Barösund i konsten”

I bildbanken Wikimedia Commons, där Wikipedias bilder bor, har Robert städat upp kategorin Ingå och skapat flera nya underkategorier för att göra det klarare vilka foton finns och vad skulle ännu behövas – vilket vi planerat åtgärda. Och visst finns det brister. Ingå har en bred skärgård med hundratals öar, men bara några få öar har bilder på Commons i Islands of Ingå.

Kartor: Wikidata och OSM

Roberts intresse för och kunskap om kartor, närmare bestämt OpenStreetMap och Wikidata, har vuxit med tiden. Artikeln om Porkalaområdet pryddes av den ursprungliga kartan som bilaga från fredsavtalet 1944, vilken tråkigt nog är mörk och otydlig. Robert lade till en interaktiv, modern karta med både Porkalaområdets gränser och dagens kommungränser, för att belysa områdets omfattande storlek för dagens Internet-nära publik. Tekniskt var detta ingalunda något självklarhet, men det gick tack vare hjälp från Wikipedia-användaren Larske som vi stött på i svenska Bybrunnen. Nu är vi igen lite smartare kring kartor på Wikipedia. 

Skärmdump av Porkalaområdets interkativa karta, se artikeln eller kartan i Commons

Ingå i Wikidata, den ultimata metadatan under ytan, har också fått en omgång. Robert har gjort en masstädning av alla ö-objekt i Ingå (på svenska, finska, engelska och tyska) samt skapat Wikidataobjekt för Gammelgården, Furuborg, med flera. 

Wikidataobjekt inom Ingå: röda är öar, gröna är fyrer eller gravrös, och blåa är annat. Se sökning

Ytterligare interaktiva kartor i Wikipedia-artiklar har blivit möjliga tack vare att vi lagt in tiotals objekt i OpenStreetMap med sin Q-kod från Wikidata. T.ex. artikeln om Ingå gästhamn pryds nu av en snygg karta tack vare att hamnens område var utritat i OSM sedan tidigare. 

Ingås gästhamn på Wikipedia med OSM-karta

Vi har kommit en god bit på vägen med Ingå, men det är ännu en bit kvar innan Ingå Sparbanksstiftelse får full valuta för sina pengar. Genom att spela till deltagarnas styrkor blir resultatet säkert riktigt bra!

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (ProjektsidanProject pageProjektisivutProjektseitePage du projetстраница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram