Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Hur är det riktigt ställt med finlandssvenska personer på tyska Wikipedia? Hur många finns det? Hör de till någon lämplig kategori? Beskrivs de i löptexten som finnar, finländare, finlandssvenskar eller rentav rikssvenskar? Hur ställer sig tyskar till begreppet finlandssvensk? Det var inte en enkel sak att veta i detalj före sommaren 2020 då Projekt Fredrika tog itu med svenska Finland på tyska Wikipedia. I denna blog berättar vi hur vi skapade kategorin Finnlandschwede som möjligör fortsatta analyser av hur finlandssvenskar beskrivs på tyska Wikipediasidor.

Terrängen hade Kaj recognoscerat på Wikicon i Wuppertal under hösten 2019. “Nej, nån kategori Finnlandschwede behöver vi inte! Den diskussionen har vi haft, och avslutat. Ja, det gällde då Amerikadeutsche. Vem är det, vem är det inte? Det är ju så lurvigt. Vi valde att ta bort allihop, så vi bara har objektiva data där.”

Tja, finlandssvenskar är inte lika vaga som amerikatyskar. Det är fråga om medborgare i Finland, med svenska som modersmål. Detta modersmål är registrerat av myndigheterna, men (veterligen) inte offentligt tillgängligt. Ju längre tillbaka i historien man går, desto lurvigare kan det bli, men den gemensamma nämnaren är modersmålet och tillhörigheten till Finland, vore det så fråga om enbart den östra rikshalvan av Sverige före 1809.

“Na dann”, säger tysken. “Då är det en annan femma. Tala med kategoripåven Matthiasb!” – det var hemläxan vi fick på hösten 2019. Vi lade planerna på hyllan, i väntan på att Fredrika skulle ha resurser att ta itu med detta. I och med att jag började jobba heltid fanns förutsättningarna att kavla upp ärmarna.

Tyska Wikipedia hade alltså ingen färdig kategori Finnlandschwede - och vi ville naturligtvis skapa en för att få en överblick. Vi konsulterade Matthiasb på hans diskussionssida och hamnade förklara samt argumentera både för honom och andra tyska wikipedianer innan vi kände oss trygga att skapa kategorisidan utan risk för att den skulle bli raderad med det samma.

Beskrivningen på Kategorie:Finnlandschwede översatt till svenska: 

_Denna kategori samlar artiklar om Finnlandschweden på Wikipedia

Detta avser personer från Finland med en svensk etnisk och språklig identitet. Fram till 1809 (när Finland var en del av_ Schweden) hade de svenskt medborgarskap, medan den så kallade östra halvan av Sverige registrerades som deras födelseort eller liv. År 1809–1917 hade de ryskt medborgarskap, baserat på Großfürstentum Finnland_. Från och med 1917 gäller Finskt medborgarskap.

Under storhertigdömet Finlands tid och även under de första decennierna efter självständigheten användes ordet ”Finnländer” på tyska. Det var det vanliga namnet på Finnen och_ Finnlandschweden (t.ex. Finnländischer Bahnhof i St. Petersburg). Eftersom ordet “Finnländer” sällan används idag är det vanligtvis oklart om ordet “Finne” används för att hänvisa till medborgarskap (inklusive Finlandsvenskar) eller etnicitet (förutom Finlandsvenskar)."

Att befolka kategorin med sidor var sedan att eget kapitel som var lite mer tekniskt, men där vi också var färdiga att bli ifrågasatta. Vi hade en lista på över 300 finlandssvenskar med sida på tyska Wikipedia som vi sammanställt med hjälp av Wikidata (se sökningen här). Vi kategoriserade först 1, sedan 10 med verktyget QuickCategories, sedan 100 per vecka under juli månad för att hålla möjliga responsen måttlig.

Responsen har hittills varit måttlig och saklig, men kunde ha blivit värre utan genomtänkta svar. Karl Fazers finlandssvenskhet ifrågasattes på min diskussionsida. I brist på källor för hans finlandssvenskhet svarade vi diplomatiskt: “Ja, Karl Fazer är definitivt ett gränsfall. Hans ättlingar är finländska svenskar, men jag har faktiskt inga bevis i vilken utsträckning han betecknade sig själv som svenskspråkig när han (antagligen) naturaliserades.” I ett svar konstaterade frågeställaren att Karl Fazer uppenbarligen rentav föddes i Finland, och endast hans far i Schweiz. Det centrala för Fredrika är i varje fall att vi inte trampar fram som elefanten i porslinsbutiken: Vi vill hålla oss väl med alla de fina personer som redan tidigare bidragit med innehåll till artiklar om det svenska Finland. 

Johannes Sundwall blev plötsligt okategoriserad utan diskussion. Det finns sällan entydiga källor på att någon är finlandssvensk, men vår tyska ambassadör Michael Rießler delade med ett batteri av klara argument på Sundwalls diskussionsida, och vi fick förståelse att åter göra Sundwall till finlandssvensk. Våra argument för Sundwalls medborgarskap av Finland och svenska modersmål var som följande: 

  • Födelseort: han föddes i Österbotten,
  • Namn: han och båda föräldrarna (Finland) har svenska namn,
  • Ideologisk medlemskap: han och hans bror fi: Herman Sundwall var medlemmar i jägarrörelsen,
  • Publicerat med svenska som originalspråk: han har inte bara publicerat vetenskapligt utan också memoarer (Kring jägarbataljonen: minnen och anteckningar från krigsåren i Berlin. Helsingfors, 1919) på svenska; han genomförde också korrespondens på svenska (t.ex. beskrivs i Den Sundwallska korrespondensen, boken Tidens landskap, sidor 169-271, se PDF här),
  • Använde själv svenska ortsnamn: hans CV på Academy of Sciences (som han antagligen skrev själv någon gång) använder det svenska namnet för Helsingfors,
  • Hade svensk tittel vid svensktalade universitet:  han var professor vid (fram till idag) svensktalande Åbo Akademi och som sådan har han även de svenska titlarna extraordinarieprofessor i gamla tidens historia och ordinarius i antikens historia med grekiska och romerska litteraturer i finska texter (se fi: Johannes Sundwall).

Grundstenen för att få en överblick av finlandssvenskar på tyska Wikipedia har lagts. Begreppet “det svenska Finland” blir samtidigt bekantare för tyska wikipedianer, då de stövlar över enskilda personer och kanske mer eller mindre av en slump märker deras koppling till det svenska Finland.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.