Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Projekt Fredrika har tecknat ett avtal med Svenska litteratursällskapet om att bättre avspegla diverse av SLS’ publikationer på Wikipedia. Det första paketet handlar om Biografiskt lexikon för Finland, BLF.fi.

Men låt oss ta det från början.

SLS värnar om det svenska kulturarvet i Finland,

Svenska litteratursällskapet (SLS) är en välsignelse och en guldgruva för öppen data om det svenska Finland. Det har stått klart mer eller mindre sedan Projekt Fredrika startade. Låt mig citera Wikipedia-artikeln om SLS:

Enligt stadgarna skall sällskapet främst verka för att bevara, forska i och förmedla det svenska kulturarvet i Finland, att främja forskning rörande det svenska språket och litteraturen i Finland, samt genom pris och stipendier understöda den finlandssvenska litteraturen.

Svenska litteratursällskapet i Finland enligt Wikipedia

och grundades liksom Fredrika till minnet av en Runeberg.

Den feta delen av citatet pekar på något som likafullt gäller Projekt Fredrika, även om vi inte kan se tillbaka på en historia som började 1885. Också Runeberg-kopplingen finns hos både SLS och Fredrika; SLS grundades till minne av Johan Ludvig Runeberg, medan Projekt Fredrika namngavs till ära av hans hustru Fredrika (och uttryckligen för hennes egna meriter, inte för att hon var JLR:s maka).

SLS producerar öppen data,

Den viktigaste beröringspunkten mellan SLS och Fredrika är dock vurmen för öppna data. Litteratursällskapet publicerar sin forskning mer eller mindre konsekvent under öppna licenser. Detta innebär att forskningen inte enbart är publikt tillgänglig, utan att bilder och andra motsvarande alster kan användas som komponenter på Wikipedia.

men har inte fört in sina publikationer på Wikipedia,

Den felande länken hos SLS var att SLS inte själv sett till att deras omfattande forskning förts in på Wikipedia. SLS gjorde 95 % av det tunga arbetet i form av dels grundforskning, dels publicering, dels utnyttjande av öppna licenser. Men SLS förlitade sig på att “den bildade allmänheten” eller “communityn runt Wikipedia” skulle föra in resultaten på Wikipedia.

och det har inte heller skett av sig själv.

Det har inte skett. Eller åtminstone: Det har inte skett på ett systematiskt vis. En hel del är gjort, men en massa är ogjort. Det här har Fredrika påtalat för SLS på ett osystematiskt sätt under flera års tid, men sammanfattat på ett mer strukturerat vis i ett knappt år.

Alltså bad SLS att Fredrika skulle göra det,

Nu har diskussionen burit frukt, i form av ett antal “paket” med syfte att föra in SLS-forskningsresultat och publikationer på Wikipedia. Det första paketet gäller vad som på SLS-jargong heter BLF; för vanliga dödliga: Biografiskt lexikon för Finland. Närmare bestämt gäller det att på Wikipedia bättre avspegla de uppgifter som finns på BLF.

men vi behöver din hjälp.

Nu har vi tagit oss an denna uppgift, och ber om dina insikter, din hjälp, dina synpunkter. Med “du” avser vi inte bara dig, som är en expert och sakkunnig inom SLS. Vi avser också dig, som gärna läser Svenska litteratursällskapets nyhetsbrev. Dig, som är nyfiken på det svenska Finland, dess historia, nutid och framtid.

Se hit!

Vi har förberett våra frågor till dig i en skild blogg, “Karta över BLF på Wikipedia

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.