Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Tack till SLS, Kotus och Konstsamfundet

År 2023 har framskridit med Wikipedia- och Wikidata-projekt tillsammans med SLS (Svenska litteratursällskapet i Finland) och Kotus (Institutet för de inhemska språken), samt insatser för att utveckla digitala arkivet för affärstidningen Forum.

Samarbetet har synts i olika publikationer (se nedan) och bjudit på många givande insikter, i dialekter, kring Albert Edelfelt, kring Topelius och i Finlands ekonomiska historia. Tack till SLS, Kotus och Konstsamfundet för detta!

Tack till wikipedianerna Per_W och Jan Sten

Vi tackar Per_W (se bilden) för att ha ordnat hela tre Veckans tävlingar på svenska Wikipedia om svenska Finland under år 2023.

Vi tackar också Jan Sten för hans “vuxen-prao” med oss, och för att han ställde upp på en intervju om hur det gått.

Vårt systerprojekt Kateryna handlar om Ukraina

Vi har satt ut krokar för nya initiativ varav en del har nappat bättre än andra. Nygrundade systerprojektet Projekt Kateryna (se projektkateryna.org) inom vilket vi vill tillämpa Fredrikas lärdomar för Ukraina, har fått ett varmt mottagande, men är hittills utan understöd för att möljliggöra att vi kavlar upp ärmarna på riktigt.

Gen AI har möjliggjort effektivare kodning 2023 …

Gen AIs framsteg har hjälpt oss vara ännu mera produktivare än tidigare. Robert utnyttjar ChatGPT i att skriva kod - det har hjälpt i att uppnå över 150 000 redigeringar i Wikidata och att göra statistik över t.ex. tusentals Commons bilder och Wikipedia artiklar.

… och behövs för att LLM-modellerna ska beskriva verkligheten rätt

Samtidigt vill vi lyfta fram hur viktigt det är att Gen AI har material tillgängligt, bland annat i Wikipedia och Wikidata, för att kunna ge tillfredställande svar. Vi ämnar använda AIs hjälp i att hitta brister och potential för att förbättra den öppna data som AI använder.

Vi väntar oss mer Gen AI 2024

Gen AI öppnar nya möjligheter, och år 2024 verkar det bli stora steg framåt för hur vi kan utnyttja AI.

Några plock ur 2023

För mera detaljer om vad vi gjort år 2023, se

  1. Kaj Arnös artikel i TFiF-bladet 16.1.2023: Hur mår forum-mag.fi?
  2. Kaj Arnös artikel i Språkbruk 5.4.2023: Dialekten ger identiteten guldkant Är du nyfiken på hur dialekterna i svenskbygderna i Finland låter? Tack vare Svenska litteratursällskapet och Projekt Fredrika finns 269 ljudfiler på Wikipedia.
  3. Robert Siléns Intervju med Jan Sten: att redigera Wikipedia var ju inte så svårt 13.6.2023 – inklusive en 21:01 lång YouTube-video
  4. Robert Siléns översikt 21.6.2023 över Radio Vegas sommarpratare 2023
  5. Michaela von Kügelgens artikel 10.7.2023 i SLS-bloggen SLS når ny publik via Wikipedia De stora mängder av information som SLS besitter når nu allt fler tack vare ett samarbete med föreningen Projekt Fredrika, som jobbar med att lyfta fram det svenska Finland på Wikipedia. Samarbetet började för knappt ett år sedan och har redan gett mycket synlighet för SLS material.
  6. Kaj Arnös artikel i TFiF-bladet 15.9.2023: Affärsmagasinet Forum: Färsk forntid med AI?
  7. Charlotta af Hällström-Reijonens blogg på Kotus 24.10.2023 Snart kanske Chat GPT talar Pyttisdialekt
  8. Robert Siléns sammanfattning av året 17.12.2023 på Wikipedia:Projekt_Fredrika/2023
  9. FO, alias Folkmålsordboken, alias Finlandssvenska dialektordboken

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.