Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Pressmeddelande:

Av en studie publicerad på github.com/kajarnocom/nato framgår att intresset för Nato är större i Finland och Sverige än inom ett enda Nato-medlemsland, Estland, Lettland och Polen inbegripna.

Intresset mättes genom lässtatistik på Wikipedia, rörande artikeln om Nato. Metodiken beskrivs nedan.

Huvudslutsatser

Även före Rysslands krig mot Ukraina var intresset för Nato mycket högt bland svenska och finska Wikipedia-läsare. Under tidsperioden 2016-2021 var estniska läsare flitigast (normerat till antalet modersmålstalare), följt av dem som talar finska, lettiska, norskt bokmål och svenska.

Under de tio dagarna som inleddes 24.2.2022 exploderade intresset för Nato-artikeln på samtliga språk, med en faktor om 58 på engelska, 63 på franska och 78 på tyska. Motsvarande faktor är 112 för svenska och 122 för finska.

Beaktar man båda faktorerna – det redan tidigare mycket höga intresset för Nato på svenska och finska, och den relativt sett skarpare ökningen på svenska och finska – visar det sig att finska och svenska är de språk, för vilka Wikipedia bokför det överlägset största intresset för artiklarna om Nato. Polska läsare, på tredje plats, visar relativt sett mindre än hälften så mycket intresse som svenska och finska läsare.

Intresset för Nato-artikeln skiljer sig påfallande litet mellan svenska och finska läsare. Faktorerna är 1280 för finskan och 959 för svenskan, med polskan på tredje plats vid 547 och tyskan på sjunde plats med 437. Det faktum att under 5% av alla svenska läsare torde vara från Finland och över 95% från Sverige pekar på att intresset för Nato även i Sverige är enormt.

Kontaktuppgifter och programförklaring

Mer uppgifter fås av Kaj Arnö kaj@arno.fi och Robert Silén robert@projektfredrika.fi.

Kaj Arnö har länge intresserat sig för Ukraina och Ryssland, samt publicerat artiklar kring dessa temata i Svenska Yle, Affärstidskriften Forum och Åbo Underrättelser. Två av Kajs artiklar för Yle översattes (utan Kajs vetskap) till ryska av inoSMI (del av Russia Today). Artiklarna är länkade från http://kaj.arno.fi/ukraina/

Kaj Arnö är styrelsemedlem i Wikimedia Finlands och pro bono-initiator av Wikipedia-projektet Projekt Fredrika, rörande hur det svenska Finland representeras på Wikipedia, på svenska och andra språk. http://projektfredrika.fi/

Till yrket är Kaj Arnö CEO för MariaDB Foundation. Se även:
en.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
de.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
sv.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
fi.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö

Förbehåll: Kaj Arnö är sedan hösten 2020 lierad med en ukrainsk medborgare och har sedan hösten 2021 en halvukrainsk son. 

Nato-statistiken är framtagen inspirerat av besläktat arbete inom Projekt Fredrika. 

Metodiken

Wikipedia-artikeln om Nato finns på 174 språk. Wikimedia Foundation mäter antalet dagliga läsningar för samtliga artiklar och publicerar statistiken på detaljnivå. Det bara 68 rader långa analysprogrammet github.com/kajarnocom/nato/blob/main/nato_kaj.py sammanfattar denna statistik i filen github.com/kajarnocom/nato/blob/main/lang_stat.csv vilken analyserats vidare i tabellhantering som givit filen github.com/kajarnocom/nato/blob/main/nato.pdf i vilken språkets modersmålstalare beaktats. 

Detaljer

Analys på engelska: github.com/kajarnocom/nato/blob/main/RESULTS.md
Projektets huvudsida, med all analys: github.com/kajarnocom/nato

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.