Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Vad har glögg, Nils Torvalds, Kamäxing, Pidro och örfil gemensamt? Vi tog en titt på vad är länkat till det finlandssvenska.

Wikipedias artiklar har länkar sinsemellan. Det är inte bara en behändig egenskap för att läsa om ett obekant begrepp mitt i en Wikipedia-artikel - det ger också möjlighet till analys med en valfri mängd av insyn och komplexitet. 

Att se vilka artiklar som är länkade till en specifik artikel är en grundfunktion i Wikipedia. I denna blogg ger jag ett svar till frågan: **vad är länkat till finlandssvenskheten? **

En komplexare fråga vi ämnar besvara i en senare blogg är: **Vad allt på Wikipedia tillhör det svenska Finland, och vad är de mest centrala artiklar som kräver mest uppmärksamhet? **

Enklaste analysen

För många finlandssvenska personer är benämningen finlandssvensk länkad till motsvarande Wikipediaartikel, så även för Projekt Fredrikas Kaj Arnö

“Kaj Sigurd Ademar Arnö, född 29 juni 1963 i Helsingfors, är en finlandssvensk IT-företagare och kolumnist.”

Det samma gäller för artiklar som behandlar finlandssvenska saker - som tex örfilen

“Örfil eller Örfilen kan avse:
Örfil – kanelbullefinlandssvenska

Vilka alla artiklar är länkade till finlandssvenskar? På artikeln finlandssvenskar kan man klicka i vänstra spalten på “Artiklar som länkar hit” - som ser ut så här på svenska Wikipedia: 

Skärmdump från Special:Länkar hit/Finlandssvenskar

Det finns 456 artiklar som pekar på artikeln finlandssvenskar (med namnrymd begränsad till vanliga artiklar). 

Med erfarenhet vet vi att länkar ibland går till artikeln finlandssvensk eller finlandssvenskar - så hur ser det ut om man tittar på alla artiklar sammanlagt som pekar på finlandssvensk, -a, -ar och även Svenskfinland? 

Wikipediaartiklar Antal pekande ariklar
Finlandssvenskar 456
Finlandssvenska 272
Finlandssvensk 517
Svenskfinland 160

Av dessa är totalt 1337 unika artiklar som pekar på en eller flera av dessa fyra artiklar (se Petscan körning). 

En ännu mera omfattande lista på all svenska i Finland skulle förutom Svenskfinland innefatta t.ex. Svenska språköar i Finland, svenska i Viborg, osv.

Vad pekar på finlandssvenska?

Hurdana artiklar är länkade till finlandssvenska? Föregående körning på 1337 artiklar kan med hjälp av Wikidatas instans av (P31) och dess hierarki delas in i grupper (se denna Wikidata körning).

Gruppering Definition, eller dess underklass Antal artiklar % / totalt
Personer Q5 690 52%
Organisationer eller orter Q43229 eller Q15642541 162 11%
Verk Q386724 93 7%
Övriga Annan, eller tom 372 28%
TOTALT 1327 100%

Hälften är personer: 52%

Av 690 personer är största delen finlandssvenska personer. En del av personerna är inte nödvändigtvis finlandssvenskar i sej - det kan vara personer som jobbat med finlandssvenska kolleger (Esa-Pekka Salonen), eller varit negativt inställda till finlandssvenskhet (Seppo Heikinheimo). 

Många finlandssvenskar på Wikipedia är länkade till finlandssvensk/-a/-ar. Av de över 1400 som är med i Wikipediakategorin finlandssvenskar saknar 866 länk (se listan i Petscan).

Organisationer eller orter: 11%

Bland orter finns till exempel Björneborg, Esbo, Helsingfors, Mörskom, Nagu, Sydösterbotten, Umeå och Vasa

Plock från organisationer innehåller Akademiska Damkören Lyran, Brages Pressarkiv, DUNK, Finlands Idrott, Finska Läkaresällskapet, Lurens sommarteater, Magma (tankesmedja), MySQL, Samfundet Folkhälsan, Svensk Ungdom, Svenska litteratursällskapet i Finland, Teknologföreningen, Tölö gymnasium, och Åbo Svenska Teater

Verk: 7%

Några plock från konst-, musik-, och andra verk är Björneborgarnas marsch, Boken om vårt land, Finlandssvenska psalmboken, I Mumindalen, Modersmålets sång, Okänd soldat, Pidro, Skånes flagga, Uppslagsverket Finland, Vårt land, dammenbrister, jultomten och Örfil

Övriga: 28%

Bland övriga finns en del som hör till grupperna ovan, men inte ännu har en definition P31 i Wikidata. 

Bland övriga finns talet 18, Amerikafinlandssvenskar, Broiler, Bruten svenska, Finlands Svenska Gymnastikförbund, Finlandssvensk folkmusik, Finlandssvenska bragdmedaljen, Första maj, Hangö kustbatteri, KAJ, Kamäxing, Lilla jul, Linux, Mannerheimkorset, Obligatorisk svenskundervisning i Finland, Pukvete, Plommonstop, Sjöfylleri, Stafettkarnevalen, Svenska Österbotten, Sverigefinländare, TV Finland, Västnyland, blodplättar, pendeltåg, Åländska, Österbottniska och Östsvenskhet

Och sen då?

Artiklarna länkade till finlandssvenska centralartiklar ger en första insikt i vad allt finlandssvenskt det finns på Wikipedia. 

Vad saknas? Till exempel: vad existerar, men är inte länkat? Som till exempel 866 finlandssvenska personer utan länk.

Hur få mera prioritet i listorna? Artiklarnas antal visningar skulle ge en idé om vilka är de viktigaste artiklarna att förbättra.

Hur få en bredare omfattning i det som berör det svenska Finland? En summa av antalet artiklar som finlandssvenska artiklar pekar på kunde ge insyn till vad är centralt i svenska Finland på Wikipedia.

Vi återkommer i en ny blog!

I bloggen nämnda länkar: Sidor som länkar till finlandssvensk, finlandssvenska och finlandssvenskar. Petscan körningen på sidor som pekar till finlandssvensk/-a/-ar eller Svenskfinland, samt Wikidata-analys av Petscankörningen.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.