Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Artiklar om kvinnor är fortfarande i minoritet på Wikipedia. Inför internationella kvinnodagen 8.3 har Projekt Fredrika granskat finlandssvenska kvinnor på Wikipedia.

Läs också: Röda kvinnor, artikel av Kaj Arnö i Åbo Underrättelser

Förhållandet mellan kvinnor och män är skevt på Wikipedia. Endast cirka 20-25 procent av de biografiska artiklarna handlar om kvinnor. Det är ungefär samma könsfördelning som i traditionella uppslagsverk. Eftersom Wikipedia förutsätter källor för alla artiklar, har det digitala uppslagsverket ärvt detta missförhållande.

På Wikipedia kalas dessa icke-existerande kvinnor allmänt för “röda kvinnor”, eller “kvinnor i rött”. Det handlar inte om politiskt aktiva kvinnor eller den sensuella “kvinnan i rött”, utan om kvinnor som vars namn inte leder till en artikel om det länkas. På Wikipedia får en person som har en artikel en blå länk, medan en person som saknar artikel får en röd (eller död) länk.

Det här missförhållandet är något Wikipedia försöker rätta till, via olika projekt. Innan vi tittar på hur de finlandssvenska kvinnorna är representerade på Wikipedia, kastar vi en snabb blick på dessa projekt.

Många projekt arbetar för fler kvinnor på Wikipedia

Det finns flera Wikipediaprojekt kring “rödlänkade” kvinnor. Var landar riktigt finlandssvenska kvinnor? De språkbaserade projekten är inte nödvändigtvis de som identifierar de mest relevanta kvinnorna för det svenska Finland.

På engelska Wikipedia finns WikiProject:Women in Red som grundades år 2015. Projektet har en liten finsk motsvarighet, Punaisten linkkien naiset. Svenska Wikipedia har motsvarigheten Projekt:Kvinnor, med bland annat manuellt skapade listor på artiklar som kunde skapas, t.ex. Kvinnor i historien.

Listorna är baserade på t.ex. tidningar. Motsvarande listor finns inte för finlandssvenska kvinnor, men borde finnas. Det ska vi återkomma till lite längre ner i texten.

På svenska Wikipedia finns kategorin Finländsk kvinnohistoria som också innehåller många finlandssvenska kvinnor.

Hurdana finlandssvenska kvinnor har artikel på Wikipedia?

Det är intressant att titta på hurdana finlandssvenska kvinnor som finns på Wikipedia, till exempel via yrkesgrupp. I diagrammet nedan har vi delat upp män och kvinnor enligt födelseårhundrade och yrke.

Voronoidiagram över finlandssvenskar på Wikipedia, indelade enligt födelseårhundrade, kön och huvudsysselsättning, från sid 12 i rapporten det svenska Finland på Wikipedia. Andelen kvinnor födda på 1900-talet samt deras yrke är markerade i rött, likaså kvinnor födda på 1800-talet. Area motsvarar artiklarnas antal.

Diagrammet visar att av de kvinnor som är födda på 1900-talet som har Wikipedia-artikel är majoriteten författare, följt av politiker, skådespelare, musiker, konstnärer och idrottare.

Bland männen är majoriteten också författare, men idrottare kommer betydligt högre upp, i topp tre. En av orsakerna ärr att det finns betydligt fler artiklar om manliga finlandssvenska idrottare än om kvinnliga.

Endast 19 finlandssvenska kvinnliga idrottare har artikel på svenska Wikipedia, jämfört med 100 manliga. Det ungefär är samma könsförhållande som på Wikipedia överlag. På finska Wikipedia finns det 28 artiklar om finlandssvenska kvinnliga idrottare och 141 om manliga. Här finns länk till vilka dessa personer är.

På 1800-talet är skillnaderna större mellan könen och yrkesgrupper. Författare dominerar bland både män och kvinnor, men bland männen är politiker mycket representerade medan försvinnande få kvinnliga 1800-talspolitiker finns på Wikipedia. En orsak är att det överlag fanns försvinnande få kvinnliga politiker födda på 1800-talet.

Hur ser läget ut för finlandssvenska kvinnor på olika språk?

Det finska projektet Punaisten linkkien naiset erbjuder ett verktyg där användaren kan göra Wikidatasökningar för att identifiera kvinnor som har artikel på andra språk men inte finska.

Vi tillämpade idén för finlandssvenska kvinnor med denna Wikidatasökning, och lade till den kumulativa mängden visningar sedan 2015 med en tillämpad Fredrikas Lupp-kod.

Finlandssvenska kvinnors artikelvisningar sedan 2015 på 15 olika Wikipedia språk. Denna skärmdump är top 40 ordnad enligt finska Wikipedias visningar.

Genom att ordna listan på finlandssvenska kvinnor enligt visningar på finska Wikipedia ser vi att till exempel sångaren Jannika B, journalisten Baba Lybeck samt sångaren Janina Fry kunde vara värda en artikel på svenska. Mannerheims döttrar och hustru är överraskande intressanta för finska läsare och kunde möjligen intressera på andra språk också.

Vad borde göras för de finlandssvenska kvinnorna på Wikipedia?

I nuläget finns ingen specifik lista över saknade finlandssvenska kvinnor, likt de som finns i de olika språkspecifika projekten.

En möjlig källa för en sådan lista kunde vara de svenska berättelser som samlade in i och med Projektet Kvinnor Berättar, som samlades in av Bildningsalliansen i och med Finlands hundraårsjubileum. En annan möjlighet är att identifiera finlandssvenskar från listor på finländska kvinnor, t.ex. tidningen Talouselämäs Naiset vallan ytimessä eller Keskuskauppakamaris program Naisjohtajat.

Inför kvinnodagen har vi identifierat flera finlandssvenska kvinnor som borde få artikel på Wikipedia, dels genom att själva kolla och dels via värdefulla tips från andra människor. Till de kvinnor som saknades på svenska Wikipedia hör direktören Leni von Bonsdorff, textilkonstnären Emma Saltzman, affärskvinnan Elisabeth Kyhl, ambassadören Nina Nordström, diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman, samt artisten Jannika B, journalisten Baba Lybeck och sångaren Janina Fry som vi nämnde ovan.

För finlandssvenskhetens internationella synlighet kunde det vara produktivt att granska hur kvinnornas finlandssvenskhet kommer fram i personers artiklar på olika språk.

Hur många artiklar i Wikidata?

I Wikidata finns det i skrivande stund totalt 2397 finlandssvenskar: 1712 män (72%), 681 kvinnor (28%) samt 4 icke-binära (0,2%). Per språk finns det:

  • svenska: 1886 totalt, 1377 män (73%), 506 kvinnor (27%), 3 icke-binär (0,2%)
  • finska: 2108 totalt, 1525 män (72%), 581 kvinnor (28%), 2 icke-binär (0,1%)
  • engelska: 804 totalt, 620 män (77%), 184 kvinnor (23%)
  • tyska: 369 totalt, 285 män (77%), 84 kvinnor (23%)
  • franska: 343 totalt, 265 män (77%, 78 kvinnor (23%)

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.