Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Under hösten 2021 jobbade Projekt Fredrika för att bättre avspegla Ålands sjöfartsutbildning på Wikipedia. Det är ett nytt arbetssätt för Projekt Fredrika, där vi inte tar emot ett allmänt understöd utan där vi i stället utför ett uppdrag mot räkning, allt i enlighet med Wikipedias etiska principer. Vi har jobbat med representanter från Alandica Shipping Academy (ASA), Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium. Målet med projektet är att förbättra nämnda organisationers artiklar och relaterade artiklar på svenska, finska och engelska. 

Wikipedian in Residence

Arbetet har utförts enligt Wikipedian in Residence-konceptet: en WiR är en avlönad Wikipediabidragare. Wikipedia strävar att vara ett neutralt och objektivt uppslagsverk, och de flesta bidragarna på Wikipedia är därmed frivilliga och obundna. Avlönade bidragare är tillåtna så länge de öppet berättar om sin koppling (se Terms of Use, del 4). Naturligtvis skall en bidragare med kopplingar vara speciellt noggrann med att följa de objektiva kutymer som allmänt gäller på Wikipedia. 

I början av projektet skapade alla i projektet en egen användarsida med information om vem de jobbar för. Dessutom skapade vi en öppen projektsida Wikipedia:Alandica på svenska Wikipedia som vi delade med i bybrunnen - diskussionsforumet för de aktiva på svenska Wikipedia. 

Skärmdump av projektsidan Wikipedia:Alandica i november 2021

Projektlistan förtecknar alla deltagare i projektet. Alla i projektet har deltagit aktivt med att uppdatera innehåll i Wikipedia, med regelbunden handledning från Projekt Fredrikas sida.

Projektsidan listar de centrala artiklarna vi avsåg redigera och skapa, samt relaterade artiklar vi ser att borde vara länkade - på svenska, finska, engelska och möjligen andra språk. Dessutom har vi listat artiklars Wikidata-objekt, Commons-kategorier och OpenStreetMap-objekt. Listan gav oss en första överblick, och ledde också till våra första redigeringar då vi rättade uppenbara fel och brister. 

ASA på Wikipedia

Den väsentligaste nya artikeln vi skapat i projektet är Alandica Shipping Academy på svenska, engelska och finska

Vi började med att skapa artikeln på svenska, och fortsatte sedan med att skapa artikeln på engelska och finska. Vi undviker medvetet att använda ordet “översätta” då det inte beskriver helheten av att redigera artiklar på flera språk: varje Wikipedia-språk har en egen gemenskap med egna kutymer, regler, strukturer och läsare. Beroende på språk varierar kraven på källor, de relaterade artiklarna att länka till, kategorierna, parametrarna för infoboxar, med mera. Projekt Fredrika har kumulerat kunskap, nätverk och trovärdighet för att smidigt beakta dessa variabler när vi skapar artiklar på flera språk. 

Vi beaktade förkortningar och gamla namn genom att lägga till ASA på förkortningssidor på svenska, finska och engelska och skapade omdirigeringssidor från gamla namnen Ålands sjösäkerhetscenter och Ålands sjöfartsakademi och Åland Maritime Safety Center på engelska.

I marknadsföring och brandskapning är det naturligt att försöka gömma och bli av med gamla benämningar - på uppslagsverket Wikipedia är det tvärtom ett värde att berätta om historiska namn, när de har existerat och varför. 

Bilder av ASA på Wikimedia Commons

Förutom artikeln har vi lagt upp trettio (30) bilder på Wikimedia Commons i en egen kategori Alandica Shipping Academy. Commons är på engelska, men bilderna kan användas på alla av Wikipedias språk. Vi har även definierat ett Wikidata-objekt för ASA - Wikidata används också över språkgränserna.

En väsentligt relaterad artikel till ASA som saknades på Wikipedia var den internationella organisationen för sjöfartssäkerhet IASST - en central, stor och gammal organisation inom sjöfart. Vi skapade IASST på svenska, och sedan på engelska. Naturligtvis har artiklarna om ASA och IASST nu länkar till varandra. 

En mindre ASA-relaterad artikel vi uppdaterat var skolfartyget M/S Michael Sars som vi även skapade på engelska. Vi lade även in en pekare från artikeln om personen Michael Sars. Han visar sig vara en norsk präst och marinbiolog på 1800-talet. Allt möjligt lär man sig via Wikipedia!

ASA på Google

Det är inte en hemlighet att Google och andra jättar som Apple, Facebook och Amazon använder Wikipedia i sina kunskapsdatabaser. Det tog inte länge för Google att börja använda innehåll från ASAs nya artikel i sina sökresultat. Informationen och länkarna i artiklarna påverkar med tiden sannolikt resultatet på sökningar på andra ord också. 

Google-sökresultat på Alandica Shipping Academy innan projektet, och senare i projektet

Högskolan på Åland på Wikipedia

Högskolan på Åland på svenska har förbättrats avsevärt under projektet från en längd på 2354 tecken till 8434 tecken. Vi har laddat upp flera nya bilder till Commons-kategorin som även lagts till i artikeln. En engelsk variant av artikeln utvecklas som bäst. 

Högskolan på Åland innan projektet i juni, och senare i november 2021

Vi tog inspiration från de bästa bitarna på andra bra artiklar om skolor, högskolor och universitet. Till exempel Kungsholmens gymnasium (Stockholms musikgymnasium) är en balanserad artikel. Vi kollade även på Yrkeshögskolan Arcada och Åbo yrkeshögskola.

Ålands sjömansskola och Ålands yrkesgymnasium på Wikipedia

För sjöfartsprogrammen vid Ålands yrkesgymnasium har vi behövt fundera på hur vi redigerar två artiklar: Ålands yrkesgymnasium grundat 2011 och Ålands sjömansskola som existerade 1961-2011 och blev sedan en del av yrkesgymnasiet. 

Speciellt Sjömansskolans text var otydligt skriven och saknar fortfarande källor. Då skolor har historia som sträcker sig över flera ändringar bakåt blir den röda tråden och historians helheter lätt otydlig. Vi ändrade Sjömansskolan till att heta Sjöfartsprogrammen vid Ålands yrkesgymnasium och förtydligade dess historia till att innehålla Ålands sjömansskola 1961-2011.

Efter denna bearbetning och förtydling väcktes frågan om Ålands sjömansskola borde vara en egen artikel med fokus på 1961-2011, och Sjöfartsprogrammen från och med 2011 borde behandlas i artikeln Ålands Yrkesgymnasium.  Detta är ingalunda något specialfall, utan utgör ett typiskt exempel på frågor som väcks under arbetets gång när man jobbar på artiklarna om en helhet. Vi kom fram till att nuvarande lösningen fungerar bra tillsvidare.

Vi har nu även skapat artiklar för Sjöfartsprogrammen på engelska och finska. Svenska artikeln har i tiderna skrivits utan källor, och kraven på källor på Wikipedia har stigit sedan dess. Det löste sig fint med boken Sjömansskolan 50 år som källa.

OpenStreetMap

På OpenStreetMap uppdaterades Ålands sjömansskolan till Alandica Shipping Academy och Sjöfartsprogrammen vid Ålands yrkesgymnasium

OpenStreetMaps kartor används på hundratals tjänster inklusive Wikipedia. Ålands sjömansskola har inte officiellt hett så sedan 2011, men gamla namnet levde kvar på OpenStreetMap. Vi har också lagt till Alandica Shipping Academy på kartan i hamnen och skolbyggnader - det tar en tid innan ändringen kommer i kraft.

Statistik över alla ändringar i projektet

Det finns många flera ändringar vi gjort i Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons och OpenStreetMap som inte nämnts i denna blog, till exempel artiklarna Ålands sjöfartshistoria, Skolor på Åland och Åland. Vi har gjort en överblick över artiklar vi redigerat under hösten 2021:

Överblick av skapade och redigerade artiklar hösten 2021: uppladdade bilder, förhållande mellan artiklarna samt antalet visningar under år 2021

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.