Varför Wikipedia?

  • Wikipedia är en av världens tionde mest besökta webbplatser enligt internetföretaget Alexa, som mäter webbplatsers popularitet.
  • Wikipedia drivs av den icke-vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Projektet bygger på wikiprogramvaran Mediawiki, som är uteslutande fri och har öppen källkod.
  • Trovärdigheten på informationen i Wikipedia är i klass med den på Uppslagsverket Finland, Nationalencyklopedin och Encyclopaedia Britannica. Det de klassiska uppslagsverken vinner i exakthet, tar Wikipedia in i aktualitet och omfattning.
  • Ingen annanstans än i Wikipedia finns så omfattande, välstrukturerade och exakta fakta om det svenska Finland som på Wikipedia. Dessutom är Wikipedia tillgängligt för alla, gratis, och anlitas därför frekvent. Därför ser Projekt Fredrika det vara utomordentligt viktigt för det svenska Finland att ytterligare förbättra både kvantiteten och kvaliteten på informationen om det svenska Finland på Wikipedia, på svenska och andra språk.