Vår Verksamhetsplan

Projekt Fredrikas mål är att kartlägga och rätta till bristerna i beskrivningen av det svenska Finland på Wikipedia.

Det här gör vi genom att:

  • Kartlägga var det finns brister i informationen om det svenska i Finland med hjälp av vårt verktyg Fredrikas lupp.
  • Editera på Wikipedia, på svenska och andra språk.
  • Ta fotografier och samla in bilder och ladda upp dem på Wikimedia Commons.
  • Kartlägga hur det svenska Finland är representerat på Wikidata och Open Street Map (OSM) samt göra förbättringar.
  • Skapa uttalsfiler, t.ex för finlandssvenska ortnamn.
  • Skapa hjälpmaterial för att vägleda personer som vill hjälpa Projekt Fredrika och komma igång på Wikipedia.
  • Samarbeta med t.ex. arkiv, museer eller föreningar som visar intresse för Projekt Fredrika.
  • Arrangera informationstillfällen, skrivstugor och fotosafarin
  • Systematiskt kartlägga och förbättra kategoriseringen av det svenska Finland på andra språk än svenska.