Varför Fredrika?

Vi får med jämna mellanrum frågan om varför vi har valt att kalla projektet just Fredrika. Orsaken är enkel: För det första är namnet Fredrika kort och enkelt att minnas och stava till, såväl på svenska som på andra språk. För det andra är Fredrika Runeberg (född Tengström, 1807 i Jakobstad) en värdig förebild för ett projekt som vårt. Många kanske främst tänker på Fredrika som nationalskaldens fru och skapare av ett fantastiskt bakverk, men hon var betydligt mer än så.

  • Nyfiken och kunskapstörstig: Fredrika lärde sig läsa då hon var 5 år.
  • Språkkunnig: I Salmbergska flickpensionen i Åbo lärde hon sig tyska, franska och engelska. 
  • Utförde sin tids Wikipedia-arbete: Fredrika anses vara Finlands första kvinnliga journalist i och med att hon hjälpte sin man med tidningen Helsingfors Morgonblad bland annat genom att översätta och språkanpassa artiklar, skriva egna stycken och ansvara för korrekturläsningen. ”Det finnes någon årgång af Morgonbladet, som jag till större del än Runeberg ombesörjt”, skrev hon. Efter makens död redigerade hon hans efterlämnade skrift er. 
  • Fredrika reagerade på skevheter och missförhållanden, framförallt rörande kvinnans roll: Hon anses vara den första kvinnliga författaren som kritiskt analyserat kvinnans ställning i hem och samhälle.
  • Hon skapade texter på svenska, som av andra anpassades till andra språk: Fredrika Runeberg skrev 1843 historieromanen Fru Catharina Boije och hennes döttrar. Romanen översattes till finska och tyska. 
  • Hon är bekant för sina samhällsinsatser: Hon grundade 1845 finsk läseförening för att Borgåfruarnas kunskapsnivå skulle höjas.